Digitálna rušička vzťahov

Prečo sú vzťahy pre nás také dôležité? Ako naše vzťahy narušuje smartfón a pripojenie na internet?