Workshopy Praktické cvičenia rozvíjajúce oblasti prinášajúce šťastie a spokojnosť v živote a v práci

Jednodňové workshopy happytariánskych zručností

Workshopy sú interaktívne semináre, na ktorých po teoretickom vysvetlení niektorej oblasti zvyšujúcej šťastie, nasleduje jedno alebo viac praktických cvičení, ktoré si účastníci vyskúšajú alebo metodicky prejdú.
Cieľom je prejsť od teórie k praktickým ukážkam ako sa učia nové zručnosti a návyky zvyšujúce prežívané šťastie v bežnom živote – v práci a v súkromí.
Workshopom sprevádza Aleš Bednařík.
Cena workshopu: od cca 99 EUR / 1 účastníka
Dĺžka kurzu:  6 hodín
Maximálny počet účastníkov: 20

Happytariánsky výcvik 2 x 2 dni

Na prvom dvojdňovom výcviku si prejdeme základné a nevyhnutné.

Presvedčenia o šťastí sú predpokladom k praktickej aplikácií kompetencií ku šťastiu alebo pri práci s klientmi, ktorí potrebujú efektívnu podporu v zvyšovaní svojej duševnej pohody.

Zistíte, ktoré presvedčenia vedú k plnohodnotnému prežívaniu šťastia, ktoré máte a ktoré vás môžu viesť do slepej uličky či zbytočnej nespokojnosti.

Urobíme si aj test vašich postojov ku šťastiu, ktoré súvisia s presvedčeniami o šťastí a majú teda na neho zásadný vplyv.

Urobíme si prehľad oblastí so zdôvodneniami prečo zvyšujú prežívanie ľudského šťastia a dlhodobej spokojnosti.

Začneme sa venovať prvým oblastiam a konkrétnym cvičeniam a ich aplikácií na sebe, na klientoch, či rodine alebo pracovníkoch organizácie.

Druhý dvojdňový seminár happytariánskeho výcviku pokračuje vo vybraných oblastiach zvyšujúcich šťastie. 

Povieme si dôvody prečo daná oblasť podporuje zvyšovanie aktuálneho prežívania šťastia, či dlhodobej spokojnosti so životom. 

Vyskúšame si viaceré cvičenia.

Naučíme sa ako si dizajnovať vlastné zmeny v jednotlivých oblastiach zvyšujúcich šťastie.

Zmapujeme si, v ktorých oblastiach už niečo pre seba, rodinu alebo pracovný tím robíte a ktoré veci môžete do svojho repertoáru pridať.

Happytariánsky výcvik je vhodný pre každého, kto chce osobne rozvíjať svoje šťastie. 

Happytariánsky výcvik je vhodný aj pre všetkých psychológov, či ľudí v iných pomáhajúcich profesiách, kde sa vám porozumenie a postupy zvyšovania šťastia hodia do repertoáru práce s vašimi klientmi. 

Happytariánsky výcvik je vhodný aj pre ľudí pracujúcich na oddeleniach ľudských zdrojov v organizáciách, pretože prináša podporu a metódy využiteľné pri zvyšovaní spokojnosti zamestnancov na pracovisku.

Happytariánsky výcvik sa pripravuje na jar roku 2019 – marec – apríl.

204total visits,6visits today

Šírte šťastie a radosť z čítania

V prípade záujmu o workshop nám napíšte