Mŕtvi prehlbujú vnímanie dobrého života

Spomínanie na mŕtvych a ich príbehy nielen oživuje naše spomienky, ale prináša viac zmysluplnosti, vďačnosti a spirituality do života žijúcim.