fbpx
psychológia šťastia titulka

aleš bednařík

Mgr. Aleš Bednařík

Aleš Bednařík sa venuje Pozitívnej psychológii. Pozitívna psychológia je moderná odnož psychológie, ktorá má za cieľ vedeckými metódami skúmať, čo robí ľudí šťastnejšími. Pozitívna psychológia sa v poňatí Aleša volá Psychológia šťastia.

Aleš rád popularizuje vedecké výskumy súvisiace s poznaním človeka, ľudí, vzťahov a komunikácie. A potom ich prepája s praktickými zručnosťami ako žiť lepší, zmysluplnejší a šťastnejší život.

Aleš Bednařík je humanista, optimista a snaží sa riadiť kritickým myslením. Nielen téma šťastia, ale aj mnohé iné psychologické témy ako komunikácia, emócie aj riešenie konfliktov sú často posplietané mýtmi a iracionálnymi presvedčeniami. Na školeniach, workshopoch a prednáškach sa okrem rozvoja poznania a zručností venuje aj odstraňovaniu mýtov.

Aleš je však zároveň extrovert, nadšený diskutér a srdečný človek a tak stretnutia s ním sú nielen učením, ale aj zábavou. Racionalita a emocionalita sa vôbec nevylučujú.

Aleš Bednařík je vyštudovaný psychológ a celý život sa ďalšiemu štúdiu psychológie venuje. Vyše 25 rokov vedie soft-skills tréningy – na komunikačné zručnosti, vedenie ľudí, vedenie porád a workshopov, riešenie konfliktov, prezentačné zručnosti, vedenie hodnotiaco-motivačných rozhovorov a ďalšie komunikačné témy. Je konateľom a senior trénerom firmy B-Form, s.r.o.

Manažérov učí líderské a manažérske zručnosti, ako viesť užitočné porady a riešiť konštruktívne konflikty. Učiteľov učí interaktívne metódy učenia a vedenie zmysluplných diskusií so žiakmi. Obchodníkov trénuje vo vedení predajných rozhovorov a zvládaní námietok. Lekárov a zdravotné sestry učí viesť otvorené a citlivé rozhovory s pacientmi. Portfólio Aleša je naozaj široké a má skúsenosti aj so špecifickými skupinami (napríklad aj s farármi, policajtmi, Rómami, či poradenskými psychológmi…) vie riešiť ich každodenné pracovné aj súkromné interakcie, keď v nich figuruje komunikácia ako nástroj zvládnutia situácie.

Základný model práce so skupinou

Základným prístupom Alešovej dlhoročnej práce so skupinami je obvykle riešenie problémových situácií komunikačnými nástrojmi a zmenou vnútorného postoja k druhým. Kooperatívne riešenie konfliktov vyžaduje isté postoje – napríklad predpokladanie dobrého úmyslu druhej strany a snaha uspokojiť svoje potreby.

Takýto prístup pomáha zvládať stres získaním vhodných postojov aj zručností pri riešení konfliktov.

Viac o princípoch práce Aleša nájdete tu.

Okrem workshopov a tréningov sa Aleš venuje aj prednášaniu o viacerých témach.

Od negatívneho k pozitívnemu

Aleš Bednařík sa však dlhodobo zaujímal ako ľuďom okrem zvládania napätí a stresov priniesť aj niečo viac pozitívne:

 • Ako v práci fungovať tak, aby ma to viac bavilo,
 • ako robiť prácu tak, aby mi dávala zmysel,
 • ako mať interakciu s klientmi a podriadenými, aby sme dobre spolu vychádzali.
 • Ako pracovať tak, aby som prežil v plnom psychickom a fyzickom zdraví.
 • Ako neprekračovať svoje hranice a potreby.
 •  

Podobné témy sa viac venujú nie tomu ako znížiť stres, ale ako zvýšiť pohodu, zmysel a šťastie v živote.

Ako keď vidíte boxera, ako je dobrý v ringu, ale nevidíte, čo všetko robil mimo neho, aby bol taký dobrý. Čas strávený mimo ringu tréningom, mentálnou a fyzickou prípravou je oveľa dlhší a náročnejší ako zápas. Lenže len vďaka tréningu aj odpočinku má boxer výdrž, optimizmus aj odolnosť v ťažkých fázach zápasu.

Život, práca a vzťahy však nie sú boj.
Väčšina času v živote je o spolupráci a pestovaní dobrých vzťahov.
“Dobíjanie batérií a brúsenie píly” v dobrých a pokojných fázach
je rovnako dôležitá ako zručnosti zvládať stres a konflikty.

Keď nie sme v strese, keď odpočívame, keď máme voľný čas, keď sa nám darí vo vzťahoch aj v práci, tak vtedy si vieme najlepšie vytvárať zásobu pozitívnych vkladov. Tieto pozitívne vklady vznikajú, keď robíme činnosti a rozvíjame zručnosti, ktoré prinášajú zvýšené prežívanie šťastia aj spokojnosti do života.

Pozitívna psychológia plus

A preto sa Aleš začal zaujímať o Pozitívnu psychológiu, ktorá má za cieľ vedeckými metódami skúmať, čo sú oblasti života, ktoré prinášajú človeku zvýšenú spokojnosť, šťastie a zmysluplnosť v živote.

Zaujíma sa aj o to, čo môžu robiť pre zvyšovanie spokojnosti so životom jednotlivci, organizácie aj krajiny.

Tento blog, prednášky a workshopy sú výstupmi tohoto zamerania. Aleš to nazýva Psychológia šťastia – je to viac opisný a zrozumiteľný názov. A je to v podstate zbierka všetkého, čo skúma Pozitívna psychológia a viacero vecí navyše.

Happytarián

Aleš Bednařík vymyslel a používa pojem happytarián. Za happytariána sa môže pokladať každý človek, ktorý vedome robí niečo pre posilňovanie šťastia, spokojnosti a zmysluplnosti v živote a v práci.

Aleš Bednařík – vzdelanie a prax

 • Vyštudoval psychológiu na Univerzite Komenského, v Bratislave (1990-1995). Má štátnicu a diplomovú prácu z poradenskej psychológie.
 • Absolvoval dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Prístupe zameranom na človeka (tzv. rogeriánsky prístup) – organizovaný Person-Centred Institute – Ister v Bratislave, vedený medzinárodným tímom facilitátorov (UK, CZ, HUN, GR, USA, SK)
 • Absolvoval 5 modulov Integratívneho koučingu certifikovaného International Couching Federation u Dalibora Bednaříka.
 • Absolvoval niekoľko (3-6 dňových) výcvikov v riešení konfliktov a mediácii (Charles Wiggins, USA, dva kurzy), kooperatívnom plánovaní (Susan Carpenter USA), proces orientovanej psychoterapii (facilitátori z USA, Švajčiarska, 6 kurzov), v evaluácii projektov (John Seeley, USA), tvorba e-learningových vzdelávacích programov (AISIS, ČR)…
 • 9 rokov pracoval pre dve organizácie venujúce sa školeniam a konfliktom – PDCS, Centrum prevencie a riešenia konfliktov a ARK, 1. mediačná spoločnosť – ako senior tréner so zameraním na tréningy alternatívneho riešenia konfliktov a mediácie.
 • REFERENCIE pracovných skúseností nájdete tu.

Aleš Bednařík – autor kníh

Písanie Aleša baví odmalička a tak mu venuje veľa svojho voľného času. Keď nie je s klientmi, tak číta a píše. Toto sú publikácie za posledné roky.

 • Sila pozitívnych emócií, Ako pozitívne emócie posilňujú zdravie, zlepšujú náladu, utužujú vzťahy a menia náš svet k lepšiemu – Aleš Bednařík, B-Form, 2019, (kúpiť sa dá tu v e-shope)
 • Budem k vám úprimný, Ako v rozhovoroch s ťažko chorými pacientmi spájať otvorenosť, citlivosť a nádej – Mária Andrášiová a Aleš Bednařík, Slovenská onkopsychologická spoločnosť, 2015, (kúpiť sa dá tu v e-shope)
 • Facilitace, Jak vést skupinová setkání – Aleš Bednařík, AISIS, 2008, (kúpiť sa dá tu v e-shope)
 • Riešenie konfliktov, Príručka pre učiteľov a iných pracovníkov s mládežou – Aleš Bednařík, PDCS, 2001
 • Životné zručnosti a ako ich rozvíjať – Aleš Bednařík a kol., Nadácia pre deti Slovenska (NDS), 2004
 • Autor kapitoly Komunikácia v knihe Dušan Ondrušek a kol. – Čítanka pre neziskové organizácie, PDCS, 2000, už sa predáva 3. vydanie
 • Autor niekoľkých článkov o peer mediácii a riešení konfliktov na školách pre učiteľov a riaditeľov škôl (v Orava Journal, EFETA, RAABE..).
 • Autor desiatok metodík na rozvíjanie tém a zručností – riešenie konfliktov, tímová práca, komunikácia, lektorské zručnosti… (niektoré vydané v publikáciách Riešenie konfliktov 2001, Tréning hrou 1999, a Životné zručnosti 2004)

SLUŽBY

Služby, ktoré poskytujem sú – školenia, workshopy, prednášky, individuálne poradenstvo, písanie článkov a poskytovanie interview do médií.

Venujem sa trom oblastiam

 1. Komunikačné zručnosti a ako ich využiť pri zvládaní bežných aj emocionálne náročných rozhovorov (Ako zvládať konflikty v súkromí aj v práci, Ako riadiť skupinové diskusie, Ako prezentovať pred publikom, a ďalšie…),
 2. Ako zvládať vlastnú myseľ (Ako zvládať stres, negatívne myslenie, emócie…),
 3. Čo robiť pre to, aby sme žili šťastnejší a pokojnejší život. (Psychológia šťastia alebo Pozitívna psychológia)

Všetky tri oblasti sú prepletené, navzájom sa ovplyvňujú a preto, keď prednášam, robím workshopy, či pracujem individuálne, tak tieto oblasti prepájam.

Formy práce

Pracujem:

 • s veľkými skupinami (prednášky a teambuildingy),
 • s malými skupinami (5-20) na interaktívnych komunikačných školeniach a happytariánskych workshopoch,
 • individuálne (psychologické poradenstvo).

V jednoduchosti povedané venujem sa práci so skupinami a s jednotlivcami. V spolupráci s účastníkmi školení im pomáham lepšie zvládať seba a svoje vzťahy. Či už sú to vzťahy osobné (partneri, manželia, deti, rodičia) alebo vzťahy pracovné (klienti, nadriadení, podriadení).

ŠKOLENIA

So skupinou ľudí, ktorých spája záujem o rovnakú tému/problém interaktívne a na kazuistikách hľadám spolu s nimi riešenia ako komunikačnými zručnosťami a pochopením psychológie komunikácie a fungovania ľudskej mysle a vzťahov situácie lepšie a vlastnými silami zvládnuť.

Školenia sú na rôznorodé témy:

 • komunikačné zručnosti
 • riešenie konfliktov
 • vedenie ľudí
 • facilitácia skupinových stretnutí (vedenie porád)
 • prezentačné zručnosti
 • a ďalšie

Viac na firemnej stránke.

Okrom toho robím tzv. happytariánske workshopy, čo je praktická a interaktívny verzia prednášok o šťastí pre menšiu skupinu ľudí.

PREDNÁŠKY A WEBINÁRE

S organizátorom – agentúrou alebo organizáciou – sa dohodneme na téme prednášky (príklady). Témy prispôsobujem poslucháčom, všetky sú však zamerané na duševné zdravie, odolnosti voči stresu a náročným okolnostiam.

Niektoré prednášky sú interaktívne, vťahujú účastníkov prostredníctvom otázok, ktoré podnecujú k zamysleniu a zmene. Všetky prednášky sú otvorené diskusiám s účastníkmi. Diskusie a otázky milujem!

Prednášky a online webináre trvajú od 60-120 minút.

Všetko je však podľa dohody s organizátorom alebo účastníkmi.

Ukážky prednášok na youtube.

INDIVIDUÁLNE PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO

Individuálne poradenstvo poskytujem online aj osobne. S každým klientom sa najprv dohodnem na čom budeme spolu pracovať a akou formou pracujem.

Po dohode o poradenstve dohodneme termín a formu online alebo osobného stretnutia.

Najlepšie urobíte, ak ma kontaktujete emailom na info@psychologiastastia.sk, potom vám pošlem podrobnejšie inštrukcie k dohodnutiu stretnutia.

Môžete skúsiť aj mobil: +421907654955 (avšak počas práce s klientami nedvíham, ale zavolám naspäť), či cez sociálne siete – osobný FB alebo FB Psychológia šťastia.

HAPPYTARIÁNSKE WORKSHOPY

Čo sú happytariánske workshopy?

Happytariánske workshopy sú pre všetkých, ktorí chcú mať väčší vplyv na to, čo robia pre svoje šťastie a spokojnosť v živote.

Happytarián je každý, kto vedome robí niečo pre svoje šťastie a šťastie druhých.

Podobne ako vegetarián, ktorý si nejaké jedlo vyberá a inému sa vyhýba. Robí to kvôli svojim presvedčeniam a hodnotám, že robí niečo užitočné a rozumné pre seba, zvieratá aj životné prostredie.

workshopy

Happytariánstvo je prístup – happytarián má isté hodnoty a presvedčenia, zručnosti a návyky, ktoré mu pomáhajú žiť šťastnejší a zmysluplnejší život. Robí to nielen kvôli sebe, ale aj kvôli svojej rodine, priateľom, kolegom aj širšej komunite.

Zdrojov šťastia je niekoľko desiatok, vedecky sa skúmajú a sú prakticky overované tisíckami ľudí. Je dobré poznať, ktoré oblasti to sú. Je motivujúce vedieť, čo všetko už pre svoje šťastie robíte a čo by ste mohli do svojho každodenného repertoáru pridať.

Happytariánske workshopy majú za cieľ prejsť si kľúčové presvedčenia a dôvody, prečo je dobré robiť niečo pre svoje šťastie. Ujasníme si, aký majú jednotlivé zdroje šťastia vplyv na naše psychické aj fyzické zdravie. Dozviete sa ako to prospieva vašim vzťahom, práci aj šťastiu a spokojnosti so životom.

Workshopy sú interaktívne semináre. Po teoretickom vysvetlení niektorej oblasti zvyšujúcej šťastie, nasleduje jedno alebo viac praktických cvičení, ktoré si účastníci vyskúšajú alebo metodicky prejdú.

Cieľom je prejsť od teórie k praktickým ukážkam a cvičeniam, ktoré rozvíjajú jednotlivé zručnosti a návyky zvyšujúce šťastie a spokojnosť – v práci aj v súkromí.

Pre koho sú určené

Workshopy sú vhodné pre pracovné tímy a oddelenia v organizáciách. Takisto sú určené aj pre ľudí podobných profesií ako sú učitelia, lekári, pracovníci s mládežou, obchodníci a podobne.

Workshopy sú v hodné pre psychológov, koučov, terapeutov, ľudí pracujúcich na ľudských zdrojoch vo firmách. Všetky workshopy sú zamerané na aplikáciu do praxe na pracoviskách, či u jednotlivých klientov, z ktorými pracujete.

Obsah workshopu:

 • Aký mám postoj ku šťastiu? Happytariánsky dotazník
 • Zdroje šťastia – definícia oblasti
 • Čo v danej oblasti už robím, a je dobré si toho byť vedomá/vedomý
 • Čo sa môžem naučiť, aby som posilnil/a danú oblasť vo vzťahoch aj v práci.

Workshopom sprevádza Aleš Bednařík.
Dĺžka kurzu: 9:00 – 16:30 (1 deň)
Maximálny počet účastníkov: 20

V prípade záujmu o workshop pre vašu organizáciu alebo skupinu ľudí mi napíšte. Obratom sa vám ozvem.

Služby poskytujem prostredníctvom mojej firmy B-Form, s.r.o.

Návrat hore