fbpx

Aleš Bednařík sa venuje Pozitívnej psychológii. Pozitívna psychológia je moderná odnož psychológie, ktorá má za cieľ vedeckými metódami skúmať, čo robí ľudí šťastnejšími. Pozitívna psychológia sa v poňatí Aleša volá Psychológia šťastia.

Aleš rád popularizuje vedecké výskumy súvisiace s poznaním človeka, ľudí, vzťahov a komunikácie. A potom ich prepája s praktickými zručnosťami ako žiť lepší, zmysluplnejší a šťastnejší život.

Aleš Bednařík je humanista, optimista a snaží sa riadiť kritickým myslením. Nielen téma šťastia, ale aj mnohé iné psychologické témy ako komunikácia, emócie aj riešenie konfliktov sú často posplietané mýtmi a iracionálnymi presvedčeniami. Na školeniach, workshopoch a prednáškach sa okrem rozvoja poznania a zručností venuje aj odstraňovaniu mýtov.

Aleš je však zároveň extrovert, nadšený diskutér a srdečný človek a tak stretnutia s ním sú nielen učením, ale aj zábavou. Racionalita a emocionalita sa vôbec nevylučujú.

Aleš Bednařík je vyštudovaný psychológ a celý život sa ďalšiemu štúdiu psychológie venuje. Vyše 25 rokov vedie soft-skills tréningy – na komunikačné zručnosti, vedenie ľudí, vedenie porád a workshopov, riešenie konfliktov, prezentačné zručnosti, vedenie hodnotiaco-motivačných rozhovorov a ďalšie komunikačné témy. Je konateľom a senior trénerom firmy B-Form, s.r.o.

Manažérov učí líderské a manažérske zručnosti, ako viesť užitočné porady a riešiť konštruktívne konflikty. Učiteľov učí interaktívne metódy učenia a vedenie zmysluplných diskusií so žiakmi. Obchodníkov trénuje vo vedení predajných rozhovorov a zvládaní námietok. Lekárov a zdravotné sestry učí viesť otvorené a citlivé rozhovory s pacientmi. Portfólio Aleša je naozaj široké a má skúsenosti aj so špecifickými skupinami (napríklad aj s farármi, policajtmi, Rómami, či poradenskými psychológmi…) vie riešiť ich každodenné pracovné aj súkromné interakcie, keď v nich figuruje komunikácia ako nástroj zvládnutia situácie.

Základný model práce so skupinou

Základným prístupom Alešovej dlhoročnej práce so skupinami je obvykle riešenie problémových situácií komunikačnými nástrojmi a zmenou vnútorného postoja k druhým. Kooperatívne riešenie konfliktov vyžaduje isté postoje – napríklad predpokladanie dobrého úmyslu druhej strany a snaha uspokojiť svoje potreby.

Takýto prístup pomáha zvládať stres získaním vhodných postojov aj zručností pri riešení konfliktov.

Viac o princípoch práce Aleša nájdete tu.

Okrem workshopov a tréningov sa Aleš venuje aj prednášaniu o viacerých témach.

Od negatívneho k pozitívnemu

Aleš Bednařík sa však dlhodobo zaujímal ako ľuďom okrem zvládania napätí a stresov priniesť aj niečo viac pozitívne:

 • Ako v práci fungovať tak, aby ma to viac bavilo,
 • ako robiť prácu tak, aby mi dávala zmysel,
 • ako mať interakciu s klientmi a podriadenými, aby sme dobre spolu vychádzali.
 • Ako pracovať tak, aby som prežil v plnom psychickom a fyzickom zdraví.
 • Ako neprekračovať svoje hranice a potreby.

Podobné témy sa viac venujú nie tomu ako znížiť stres, ale ako zvýšiť pohodu, zmysel a šťastie v živote.

Ako keď vidíte boxera, ako je dobrý v ringu, ale nevidíte, čo všetko robil mimo neho, aby bol taký dobrý. Čas strávený mimo ringu tréningom, mentálnou a fyzickou prípravou je oveľa dlhší a náročnejší ako zápas. Lenže len vďaka tréningu aj odpočinku má boxer výdrž, optimizmus aj odolnosť v ťažkých fázach zápasu.

Život, práca a vzťahy však nie sú boj.
Väčšina času v živote je o spolupráci a pestovaní dobrých vzťahov.
“Dobíjanie batérií a brúsenie píly” v dobrých a pokojných fázach
je rovnako dôležitá ako zručnosti zvládať stres a konflikty.

Keď nie sme v strese, keď odpočívame, keď máme voľný čas, keď sa nám darí vo vzťahoch aj v práci, tak vtedy si vieme najlepšie vytvárať zásobu pozitívnych vkladov. Tieto pozitívne vklady vznikajú, keď robíme činnosti a rozvíjame zručnosti, ktoré prinášajú zvýšené prežívanie šťastia aj spokojnosti do života.

Pozitívna psychológia plus

A preto sa Aleš začal zaujímať o Pozitívnu psychológiu, ktorá má za cieľ vedeckými metódami skúmať, čo sú oblasti života, ktoré prinášajú človeku zvýšenú spokojnosť, šťastie a zmysluplnosť v živote.

Zaujíma sa aj o to, čo môžu robiť pre zvyšovanie spokojnosti so životom jednotlivci, organizácie aj krajiny.

Tento blog, prednášky a workshopy sú výstupmi tohoto zamerania. Aleš to nazýva Psychológia šťastia – je to viac opisný a zrozumiteľný názov. A je to v podstate zbierka všetkého, čo skúma Pozitívna psychológia a viacero vecí navyše.

Happytarián

Aleš Bednařík vymyslel a používa pojem happytarián. Za happytariána sa môže pokladať každý človek, ktorý vedome robí niečo pre posilňovanie šťastia, spokojnosti a zmysluplnosti v živote a v práci.

Aleš Bednařík – vzdelanie a prax

 • Vyštudoval psychológiu na Univerzite Komenského, v Bratislave (1990-1995). Má štátnicu a diplomovú prácu z poradenskej psychológie.
 • Absolvoval dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Prístupe zameranom na človeka (tzv. rogeriánsky prístup) – organizovaný Person-Centred Institute – Ister v Bratislave, vedený medzinárodným tímom facilitátorov (UK, CZ, HUN, GR, USA, SK)
 • Absolvoval 5 modulov Integratívneho koučingu certifikovaného International Couching Federation u Dalibora Bednaříka.
 • Absolvoval niekoľko (3-6 dňových) výcvikov v riešení konfliktov a mediácii (Charles Wiggins, USA, dva kurzy), kooperatívnom plánovaní (Susan Carpenter USA), proces orientovanej psychoterapii (facilitátori z USA, Švajčiarska, 6 kurzov), v evaluácii projektov (John Seeley, USA), tvorba e-learningových vzdelávacích programov (AISIS, ČR)…
 • 9 rokov pracoval pre dve organizácie venujúce sa školeniam a konfliktom – PDCS, Centrum prevencie a riešenia konfliktov a ARK, 1. mediačná spoločnosť – ako senior tréner so zameraním na tréningy alternatívneho riešenia konfliktov a mediácie.

Aleš Bednařík – autor kníh

Písanie Aleša baví odmalička a tak mu venuje veľa svojho voľného času. Keď nie je s klientmi, tak číta a píše. Toto sú publikácie za posledné roky.

 • Sila pozitívnych emócií, Ako pozitívne emócie posilňujú zdravie, zlepšujú náladu, utužujú vzťahy a menia náš svet k lepšiemu – Aleš Bednařík, B-Form, 2019, (kúpiť sa dá tu v e-shope)
 • Budem k vám úprimný, Ako v rozhovoroch s ťažko chorými pacientmi spájať otvorenosť, citlivosť a nádej – Mária Andrášiová a Aleš Bednařík, Slovenská onkopsychologická spoločnosť, 2015, (kúpiť sa dá tu v e-shope)
 • Facilitace, Jak vést skupinová setkání – Aleš Bednařík, AISIS, 2008, (kúpiť sa dá tu v e-shope)
 • Riešenie konfliktov, Príručka pre učiteľov a iných pracovníkov s mládežou – Aleš Bednařík, PDCS, 2001
 • Životné zručnosti a ako ich rozvíjať – Aleš Bednařík a kol., Nadácia pre deti Slovenska (NDS), 2004
 • Autor kapitoly Komunikácia v knihe Dušan Ondrušek a kol. – Čítanka pre neziskové organizácie, PDCS, 2000, už sa predáva 3. vydanie
 • Autor niekoľkých článkov o peer mediácii a riešení konfliktov na školách pre učiteľov a riaditeľov škôl (v Orava Journal, EFETA, RAABE..).
 • Autor desiatok metodík na rozvíjanie tém a zručností – riešenie konfliktov, tímová práca, komunikácia, lektorské zručnosti… (niektoré vydané v publikáciách Riešenie konfliktov 2001, Tréning hrou 1999, a Životné zručnosti 2004)
Scroll to Top
%d blogerom sa páči toto: