Aleš Bednařík

Aleš Bednařík je psychológ, soft-skills tréner, rečník, spisovateľ a happytarián.

aleš bednařík psychológ
Aleš Bednařík

Aleš Bednařík sa venuje Pozitívnej psychológii. Pozitívna psychológia je moderná odnož psychológie, ktorá má za cieľ vedeckými metódami skúmať, čo robí ľudí šťastnejšími. Pozitívna psychológia sa v poňatí Aleša volá Psychológia šťastia.

Aleš rád popularizuje vedecké výskumy súvisiace s poznaním človeka, ľudí, vzťahov a komunikácie. A potom ich prepája s praktickými zručnosťami ako žiť lepší, zmysluplnejší a šťastnejší život.

Aleš Bednařík je skeptik a snaží sa riadiť kritickým myslením. Nielen téma šťastia, ale aj mnohé iné psychologické témy ako komunikácia, emócie aj riešenie konfliktov sú často posplietané mýtmi a iracionálnymi presvedčeniami. Na školeniach, workshopoch a prednáškach sa okrem rozvoja poznania a zručností venuje aj odstraňovaniu mýtov.

Aleš je však zároveň extrovert, optimista, nadšený diskutér a srdečný človek a tak stretnutia s ním sú nielen učením, ale aj zábavou. Racionalita a emocionalita sa vôbec nevylučujú.

Aleš Bednařík je vyštudovaný psychológ a celý život sa ďalšiemu štúdiu psychológie venuje. Vyše 25 rokov vedie soft-skills tréningy – na komunikačné zručnosti, vedenie ľudí, vedenie porád a workshopov, riešenie konfliktov, prezentačné zručnosti, vedenie hodnotiaco-motivačných rozhovorov a ďalšie komunikačné témy. Je konateľom a senior trénerom firmy B-Form, s.r.o.

Manažérov učí líderské a manažérske zručnosti, ako viesť užitočné porady a riešiť konštruktívne konflikty. Učiteľov učí interaktívne metódy učenia a vedenie zmysluplných diskusií so žiakmi. Obchodníkov trénuje vo vedení predajných rozhovorov a zvládaní námietok. Lekárov a zdravotné sestry učí viesť otvorené a citlivé rozhovory s pacientmi. Portfólio Aleša je naozaj široké a má skúsenosti aj so špecifickými skupinami (napríklad aj s farármi, policajtmi, Rómami, či poradenskými psychológmi…) vie riešiť ich každodenné pracovné aj súkromné interakcie, keď v nich figuruje komunikácia ako nástroj zvládnutia situácie.

Základný model práce so skupinou

Základným prístupom Alešovej dlhoročnej práce so skupinami je obvykle riešenie problémových situácií komunikačnými nástrojmi a zmenou vnútorného postoja k druhým. Kooperatívne riešenie konfliktov vyžaduje isté postoje – napríklad predpokladanie dobrého úmyslu druhej strany a snaha uspokojiť svoje potreby.

Takýto prístup pomáha zvládať stres získaním vhodných postojov aj zručností pri riešení konfliktov.

Viac o princípoch práce Aleša nájdete tu.

Okrem workshopov a tréningov sa Aleš venuje aj prednášaniu o viacerých témach.

Od negatívneho k pozitívnemu

Aleš Bednařík sa však dlhodobo zaujímal ako ľuďom okrem zvládania napätí a stresov priniesť aj niečo viac pozitívne:

 • Ako v práci fungovať tak, aby ma to viac bavilo,
 • ako robiť prácu tak, aby mi dávala zmysel,
 • ako mať interakciu s klientmi a podriadenými, aby sme dobre spolu vychádzali.
 • Ako pracovať tak, aby som prežil v plnom psychickom a fyzickom zdraví.
 • Ako neprekračovať svoje hranice a potreby.

Podobné témy sa viac venujú nie tomu ako znížiť stres, ale ako zvýšiť pohodu, zmysel a šťastie v živote.

Ako keď vidíte boxera, ako je dobrý v ringu, ale nevidíte, čo všetko robil mimo neho, aby bol taký dobrý. Čas strávený mimo ringu tréningom, mentálnou a fyzickou prípravou je oveľa dlhší a náročnejší ako zápas. Lenže len vďaka tréningu aj odpočinku má boxer výdrž, optimizmus aj odolnosť v ťažkých fázach zápasu.

Život, práca a vzťahy však nie sú boj.
Väčšina času v živote je o spolupráci a pestovaní dobrých vzťahov.
“Dobíjanie batérií a brúsenie píly” v dobrých a pokojných fázach
je rovnako dôležitá ako zručnosti zvládať stres a konflikty.

Keď nie sme v strese, keď odpočívame, keď máme voľný čas, keď sa nám darí vo vzťahoch aj v práci, tak vtedy si vieme najlepšie vytvárať zásobu pozitívnych vkladov. Tieto pozitívne vklady vznikajú, keď robíme činnosti a rozvíjame zručnosti, ktoré prinášajú zvýšené prežívanie šťastia aj spokojnosti do života.

Pozitívna psychológia plus

A preto sa Aleš začal zaujímať o Pozitívnu psychológiu, ktorá má za cieľ vedeckými metódami skúmať, čo sú oblasti života, ktoré prinášajú človeku zvýšenú spokojnosť, šťastie a zmysluplnosť v živote.

Tento blog, prednášky a workshopy sú výstupmi tohoto zamerania. Aleš to nazýva Psychológia šťastia – je to viac opisný a zrozumiteľný názov. A je to v podstate zbierka všetkého, čo skúma Pozitívna psychológia a viacero vecí navyše.

Happytarián

Aleš Bednařík vymyslel a používa pojem happytarián. Za happytariána sa môže pokladať každý človek, ktorý vedome robí niečo pre posilňovanie šťastia, spokojnosti a zmysluplnosti v živote a v práci.

Aleš Bednařík – vzdelanie a prax

 • Vyštudoval psychológiu na Univerzite Komenského, v Bratislave (1990-1995). Má štátnicu a diplomovú prácu z poradenskej psychológie.
 • Absolvoval dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Prístupe zameranom na človeka (tzv. rogeriánsky prístup) – organizovaný Person-Centred Institute – Ister v Bratislave, vedený medzinárodným tímom facilitátorov (UK, CZ, HUN, GR, USA, SK)
 • Absolvoval 5 modulov Integratívneho koučingu certifikovaného International Couching Federation u Dalibora Bednaříka.
 • Absolvoval niekoľko (3-6 dňových) výcvikov v riešení konfliktov a mediácii (Charles Wiggins, USA, dva kurzy), kooperatívnom plánovaní (Susan Carpenter USA), proces orientovanej psychoterapii (facilitátori z USA, Švajčiarska, 6 kurzov), v evaluácii projektov (John Seeley, USA), tvorba e-learningových vzdelávacích programov (AISIS, ČR)…
 • 9 rokov pracoval pre dve organizácie venujúce sa školeniam a konfliktom – PDCS, Centrum prevencie a riešenia konfliktov a ARK, 1. mediačná spoločnosť – ako senior tréner so zameraním na tréningy alternatívneho riešenia konfliktov a mediácie.

Aleš – autor kníh

Písanie Aleša baví odmalička a tak mu venuje veľa svojho voľného času. Keď nie je s klientmi, tak číta a píše. Toto sú publikácie za posledné roky.

 • Sila pozitívnych emócií, Ako pozitívne emócie posilňujú zdravie, zlepšujú náladu, utužujú vzťahy a menia náš svet k lepšiemu – Aleš Bednařík, B-Form, 2019, (kúpiť sa dá tu v e-shope)
 • Budem k vám úprimný, Ako v rozhovoroch s ťažko chorými pacientmi spájať otvorenosť, citlivosť a nádej – Mária Andrášiová a Aleš Bednařík, Slovenská onkopsychologická spoločnosť, 2015, (kúpiť sa dá tu v e-shope)
 • Facilitace, Jak vést skupinová setkání – Aleš Bednařík, AISIS, 2008, (kúpiť sa dá tu v e-shope)
 • Riešenie konfliktov, Príručka pre učiteľov a iných pracovníkov s mládežou – Aleš Bednařík, PDCS, 2001
 • Životné zručnosti a ako ich rozvíjať – Aleš Bednařík a kol., Nadácia pre deti Slovenska (NDS), 2004
 • Autor kapitoly Komunikácia v knihe Dušan Ondrušek a kol. – Čítanka pre neziskové organizácie, PDCS, 2000, už sa predáva 3. vydanie
 • Autor niekoľkých článkov o peer mediácii a riešení konfliktov na školách pre učiteľov a riaditeľov škôl (v Orava Journal, EFETA, RAABE..).
 • Autor desiatok metodík na rozvíjanie tém a zručností – riešenie konfliktov, tímová práca, komunikácia, lektorské zručnosti… (niektoré vydané v publikáciách Riešenie konfliktov 2001, Tréning hrou 1999, a Životné zručnosti 2004)