O mne

aleš bednařík
Aleš Bednařík

Volám sa Aleš Bednařík a venujem sa pozitívnej psychológii. Pozitívna psychológia sa v mojom poňatí volá Psychológia šťastia.

Som vyštudovaný psychológ a vyše 20 rokov vediem soft-skills tréningy – komunikačné zručnosti, vedenie ľudí, vedenie porád a workshopov, riešenie konfliktov, prezentačné zručnosti, vedenie hodnotiaco-motivačných rozhovorov a ďalšie komunikačné témy. Som konateľom a senior trénerom firmy B-Form, s.r.o.

Manažérov učím líderské zručnosti, viesť užitočné porady a riešiť konflikty. Učiteľov učím interaktívne metódy učenia a vedenie diskusií so žiakmi, obchodníkov viesť predajné hovory, lekárov a zdravotné sestry viesť otvorené a citlivé rozhovory s pacientmi. Moje portfólio je naozaj široké a v podstate s ľubovoľnou cieľovou skupinou (napríklad aj farári, policajti, či poradenskí psychológovia…) viem spolu s nimi riešiť ich každodenné pracovné aj súkromné interakcie, keď v nich figuruje komunikácia ako nástroj zvládnutia situácie.

Zmena v mojom prístupe

Keďže základný model mojej dlhoročnej práce je postavený na tom, že účastníci tréningov riešia v práci aj v súkromí komunikačne náročné situácie – konflikty medzi ľuďmi, emocionálne vypäté situácie, stresujúce konfrontácie vyplývajúce z náplne práce, či interakcie s inými ľuďmi. V interakciách medzi ľuďmi je takýchto situácií požehnane – medzi nadriadenými a podriadenými, medzi učiteľmi a žiakmi a ich rodičmi, medzi lekármi, sestrami a pacientmi a ich príbuznými, medzi obchodníkmi a klientmi.

Základným prístupom bolo vždy riešenie problémovej situácie komunikačnými nástrojmi alebo/aj zmenou prístupu a vnútorného postoja k druhým. Kooperatívne riešenie konfliktov vyžaduje isté postoje – napríklad predpokladanie dobrého úmyslu a snahy uspokojiť svoje potreby.

Takýto prístup pomáha zvládať stres a napätia získaním zručností pri riešení konfliktov, či inak náročných medziľudských interakcií.

Od negatívneho k pozitívnemu

Avšak dlhodobo ma zaujímalo ako ľuďom okrem zvládania napätí a stresov priniesť aj niečo viac pozitívne. Ako v práci fungovať tak, aby ma to viac bavilo, ako robiť práci viac tak, aby mi dávala zmysel, ako mať interakciu s klientmi a podriadenými, aby som nielen dosiahol svoje ciele, ale sme aj dobre spolu vychádzali. Zaujímalo ma ako fungovať v medziľudských vzťahoch pozitívne a posilňovať svoje zdroje.

Ako keď vidíte boxera, ako je dobrý v ringu, ale nevidíte, čo všetko robil mimo neho, aby bol taký dobrý. A čas strávený mimo ringu tréningom, mentálnou a fyzickou prípravou je oveľa dlhší a náročnejší ako zápas. Lenže len vďaka tomu, keď už je boxer vyzvaný v ringu bojovať, tak má výdrž, optimizmus, že sa mu bude dariť, aj odolnosť v ťažkých fázach zápasu.

Nemyslím si, že život, práca a vzťahy sú boj. Myslím si však, že dobrá príprava v dobrých a pokojných fázach je rovnako dôležitá ako zvládať stres a konflikty.

Keď nie je stres, keď odpočívame, keď sa nám darí vo vzťahoch aj v práci, vtedy si vieme vytvárať zásobu pozitívnych vkladov. Tieto pozitívne vklady vznikajú, keď robíme veci, rozvíjame zručnosti, ktoré prinášajú zvýšené prežívanie šťastia aj spokojnosti do života.

Pozitívna psychológia plus

A tak ma začala zaujímať pozitívna psychológia, ktorá má za cieľ vedeckými metódami skúmať, čo sú oblasti života, ktoré prinášajú človeku zvýšenú spokojnosť, šťastie a zmysluplnosť v živote.

Tento blog, prednášky a workshopy sú výstupmi tohoto zamerania. Nazval som to psychológia šťastia a je to v podstate zbierka všetkého, čo skúma pozitívna psychológia a viacero vecí navyše.

Moje vzdelanie a prax

 • Vyštudoval som psychológiu na Univerzite Komenského, v Bratislave (1990-1995). Mám štátnicu a diplomovú prácu z poradenskej psychológie.
 • Absolvoval som dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Prístupe zameranom na človeka (tzv. rogeriánsky prístup) – organizovaný Person-Centred Institute – Ister v Bratislave, vedený medzinárodným tímom facilitátorov (UK, CZ, HUN, GR, USA, SK)
 • Absolvoval som 5 modulov Integratívneho koučingu certifikovaného International Couching Federation u Dalibora Bednaříka.
 • Absolvoval som niekoľko (3-6 dňových) výcvikov v riešení konfliktov a mediácii (Charles Wiggins, USA, dva kurzy), kooperatívnom plánovaní (Susan Carpenter USA), proces orientovanej psychoterapii (facilitátori z USA, Švajčiarska, 6 kurzov), v evaluácii projektov (John Seeley, USA), tvorba e-learningových vzdelávacích programov (AISIS, ČR)…
 • 9 rokov som pracoval pre PDCS, Centrum prevencie a riešenia konfliktov a ARK, 1. mediačná spoločnosť ako senior tréner so zameraním na tréningy alternatívneho riešenia konfliktov a mediácie.

Som autor kníh

Písanie ma baví odmalička a tak sa mi darí využívať príležitosti k písaniu. Toto sú publikácie za posledné roky.

 • Budem k vám úprimný, Ako v rozhovoroch s ťažko chorými pacientmi spájať otvorenosť, citlivosť a nádej, Slovenská onkopsychologická spoločnosť, 2015
 • Facilitace – jak vést skupinová setkání, AISIS, 2008
 • Riešenie konfliktov – príručka pre učiteľov a iných pracovníkov s mládežou, PDCS, 2001
 • Životné zručnosti a ako ich rozvíjať, Nadácia pre deti Slovenska (NDS), 2004
 • Autor kapitoly Komunikácia v knihe Dušan Ondrušek a kol. – Čítanka pre neziskové organizácie, PDCS, 2000, už sa predáva 3. vydanie
 • Autor niekoľkých článkov o peer mediácii a riešení konfliktov na školách pre učiteľov a riaditeľov škôl (v Orava Journal, EFETA, RAABE..).
 • Autor desiatok metodík na rozvíjanie tém a zručností – riešenie konfliktov, tímová práca, komunikácia, lektorské zručnosti… (niektoré vydané v publikáciách Riešenie konfliktov 2001, Tréning hrou 1999, a Životné zručnosti 2004)