Prednášky o šťastí a spokojnosti Prednášky pre firmy a pre verejnosť

Som skúsený soft-skill tréner, prednášateľ, rečník, facilitátor. Prednášky a workshopy robím vyše 20 rokov a mám skúsenosť s veľmi rôznorodým publikom. Pracujem s manažérmi firiem, učiteľkami, lekármi a zdravotnými sestrami, obchodníkmi, IT špecialistami, analytikmi, novinármi, právnikmi aj ekonómami.

Názorovo aj profesijne pestré skupiny sú podnetom k zaujímavým diskusiám aj praktickým aplikáciám teórie, výskumov aj konkrétnych cvičení.

Prednáška - Psychológia šťastia Impact HUB 6.apríla 2017

Prednášky sú vždy o tom, čo môžeme robiť pre to, aby sme boli šťastnejší a spokojnejší v súkromnom živote aj v práci.

Cieľom je zvýšiť poznanie a podnietiť konkrétne zmeny u poslucháčov v ich živote.

 • používam originálne dotazníky,
 • interagujem s publikom,
 • diskutujeme,
 • dávame si navzájom otázky aj odpovede,
 • využívam aplikáciu na zisťovanie názorov,
 • prezentácie sú sprevádzané pestrými obrázkami s minimom textu,
 • princípy a základné posolstvá ilustrujem na príkladoch zo života, príbehoch a metaforách.

Šťastie nie je módna téma, ale základná ľudská potreba – spokojní chcú byť zamestnávatelia aj zamestnanci, lekári aj pacienti, učitelia aj žiaci, rodičia aj deti, mladí aj dospelí.

Konzumná, trhová, náboženská aj self-help kultúra prináša neustále posolstvá a presvedčenia o tom, čo nás urobí šťastnými. Je v nich však množstvo právd, poloprávd aj očividných bludov. To ovplyvňuje ako žijeme, po čom túžime, ako sa rozhodujeme a aj ako sa cítime.

Chybné presvedčenia nás vedú do pekla zbytočného sklamania a utrpenia, rozumné presvedčenia nám pomáhajú žiť dobrý život.

Keď ľudia rozumejú, čo môžu pre svoje šťastie robiť, tak ľahšie naštartujú pozitívne zmeny vo svojom živote a v konkrétnych oblastiach svojho rodinného aj pracovného života aplikujú jednotlivé oblasti, ktoré šťastie zvyšujú.

Robiť niečo pre svoje šťastie a spokojnosť obvykle nestojí ani cent navyše. Investíciou je trocha nášho času, niekedy namáhavých zmien v myslení a správaní, a energia na získanie nových návykov. Je to však najlepšia investícia do vlastného života akú môžete urobiť.

Šťastnejší a spokojnejší ľudia sú emocionálne stabilnejší, produktívnejší, kreatívnejší, zdravší a fyzicky aj mentálne zdatnejší.

TÉMY PREDNÁŠOK

mýty a pravda o šťastí

Mýty a pravda o šťastí

Čo potrebujete vedieť skôr ako urobíte niečo pre svoje šťastie? My sme naše presvedčenia. Našu identitu tvorí to, čomu veríme, a čo robíme. Naše presvedčenia ovplyvňujú ako sa cítime aj ako sa rozhodujeme a správame. Niektoré presvedčenia máme vedomé, iné si ani neuvedomujeme – obe nás však rovnako ovplyvňujú.

Na prednáške sa dozviete 20 najčastejších presvedčení o šťastí, ktoré nás môžu od šťastia odviesť. Vypočujete si aj 20 presvedčení, ktoré majú ľudia, ktorí sú obvykle šťastnejší ako ostatní. Vysvetlíme si, ktoré presvedčenia pomáhajú a prečo to tak je.

Otestujete sa a zistíte, aký typ vzťahu voči šťastiu máte. Otestujete si svoje presvedčenia a viac porozumiete, čo vás od šťastia a spokojnosti odvádza a čo vás smeruje k väčšiemu šťastiu v živote a práci.

zdroje šťastia

Zdroje šťastia

Všetko, čo potrebujete vedieť o šťastí. Základná prednáška, ktorá osvetľuje základné princípy ako sa pozerať na šťastie. Šťastie nie je nič duchovné, ani ezoterické. Je to normálna psychologická potreba. Psychológia už desiatky rokov skúma, čo nás robí šťastnejšími.

 • Ako sa dostať do flow?
 • Ako byť optimistickejší?
 • Ako sa robí všímavosť a aký na nás majú tieto veci pozitívny dopad?
 • Dajú sa tieto veci naučiť?
 • Ktoré ďalšie oblasti života nás robia šťastnejšími? Čo sú ďalšie zdroje šťastia?
 • Čo môžeme v rôznych oblastiach života robiť, aby sme zvýšili šťastie a spokojnosť s naším životom a prácou?

Zrozumiteľný a pútavý prehľad ako dostať do života viac kontroly nad tým, ako sa cítime, čo robíme, ako myslíme a aký zmysel nám dáva náš život, práca a vzťahy.

zlodeji šťastia sociálni pracovní digitálni konzumní

Zlodeji šťastia

Štyri zlodejské klany a ich taktiky. Ako nás oberajú o šťastie? Ako sa im brániť?

Naša psychika je ako nádoba, ktorá sa napĺňa zdrojmi, ktoré nás uspokojujú a robia šťastnými. Avšak sú v nej aj praskliny a diery, z ktorých naše šťastie uniká. Sme potom viac vystresovaní, nešťastní a vyhorení.

Na prednáške sa dozviete o 4 základných klanoch zlodejov, ktorí nás o šťastie oberajú. Pracovný klan, sociálny klan, konzumný klan a digitálny klan. Oblasti sú síce personifikované na zlodejov, ale prednáška je o procesoch, dejoch, životnom štýle, mylných presvedčeniach, ktorým podliehame a tak sa oberáme o svoje šťastie.

Každý zlodejský klan má svoje špecifiká a odlišným spôsobom nám spôsobuje stresy a oberá nás o šťastie. Ľudia, ktorí sa vedia zlodejom šťastia brániť, žijú viac uspokojujúci a šťastný život.

Nestačí iba robiť niečo pre svoje šťastie, ale aj sa vedieť brániť spoločenským, pracovným, konzumným a digitálnym stresorom moderného života.

prítomnosť je iba raz prítomnosť je iba teraz

Prítomnosť je iba teRAZ

3 spôsoby ako skrotiť rozbehnutú myseľ. Jednou z vecí, čo nás najviac stresuje je nepokoj mysle. Nevieme sa sústrediť na prácu, omieľame dookola negatívne myšlienky o nevydarených konfliktoch a nevyriešených problémoch. Domov prídeme zahltení z práce, nevieme si oddýchnuť, ani zaspať.

Existuje viacero spôsobov ako získať kontrolu nad splašenou mysľou. Nie sú to techniky stres manažmentu. Sú to techniky, ktoré pomáhajú zvládnuť akútny stres, ale pomáhajú aj ovládať emócie a dokonca vieme byť vďaka nim šťastnejší. Nielen menej vystresovaní, ale aj šťastnejší.

Schopnosť dostať sa mysľou sústredene do prítomnosti pomáha v takýchto situáciách. Ako sa však dostať do prítomnosti? Ako to spraviť, keď myslíme na minulé konflikty, na budúce problémy, na naše alternatívne reakcie na porade či v hádke s partnerom?

Sú minimálne tri zručnosti, ktorými sa vieme dostať do prítomnosti, upokojiť myseľ a vieme ich každodenným tréningom zlepšovať.

Na prednáške si povieme o všetkých troch a aj niektorých navyše. Povieme si čo sa dá učiť, rozvíjať a ako nám to pomáha pri zvládaní stresu a zvyšovaní šťastia.

Stres a pozitívne emócie

Neexistujú dobré alebo zlé emócie – všetky sú nejakým spôsobom užitočné. Avšak niektoré prežívame ako negatívne, teda nepríjemné a iné ako pozitívne, teda príjemné. Negatívnymi emóciami sa psychológia zaoberá roky, a ak nimi trpíme príliš, tak niekedy vyhľadáme pomoc psychológa.

Avšak pozitívne emócie si užívame a zabúdame na to, že nie sú len meradlom nášho šťastia.

Pozitívne emócie ovplyvňujú aj odolnosť voči stresu. Výskumy pozitívnej psychológie a najmä Barbary Fredricson ukazujú ako pozitívne emócie využívať v súkromnom živote aj práci.

Ľudia prežívajúci pozitívne emócie sú nielen príjemnejší na spoluprácu, ale bývajú aj kreatívnejší, otvorenejší ku kritike, a odolnejší voči nezdaru a stresu.

Ktoré pozitívne emócie nám takto pomáhajú? Ako ich dostať viac do života alebo na pracovisko?

škodia digitálne médiá deťom digitálna pasca

Digitálna pasca

Ako seba a svoje deti nechávame oberať o zdravý rozum, dobré vzťahy a zmysluplný život. Digitálne médiá a ich obrazovky sa stali rýchlo bežnou súčasťou života, že si ani nevieme bez nich predstaviť fungovať. Tablety, smartfóny, počítače, notebooky, internet, video hry a sociálne siete nám umožňujú pracovať, komunikovať aj zabaviť sa.

Nanešťastie majú aj svoje negatíva – trávime na nich priveľa času. Využívame ich nielen na prácu a vzdelávanie, ale aj na zabíjanie času, ktorý by sme mohli stráviť ozajstným oddychom alebo produktívne. Umožňujú nám kontakt, ale nahrádzajú aj ten, čo potrebujeme mať naživo.

Digitálne médiá zmenili zásadne náš životný štýl. Medzi ľuďmi zavládlo ticho – píšeme si. Izolujeme sa obrazovkami aj slúchadlami.

Dospelí sa menej venujú deťom aj partnerom, sú neustále spojení s pracoviskom, trpia poruchami spánku a častejšie spôsobujú havárie vďaka neustálemu používaniu smartfónov.

Avšak najsilnejší dopad majú digitálne médiá na deti a dospievajúcich. Deti na nich trávia neprimerané množstvo času – miesto pohybu na čerstvom vzduchu a hrami so živými rovesníkmi.

Dospievajúci sú vo veku kedy majú najsilnejšiu túžbu socializovať sa, nájsť si miesto v skupine, mať kamarátov a zažiť prvé lásky. Avšak sociálne médiá všetky tieto oblasti virtualizujú, prekrúcajú a tak mladých ochudobňujú o množstvo zručností a skúseností, ktoré sa dajú získať iba kontaktom so živými rovesníkmi.

V čom konkrétne nám škodia sociálne siete a digitálne média? Čo hovoria výskumy psychológov, pediatrov, rodičov, detí aj teenagerov? Aké sú trendy? A čo môžu rodičia, školy, či zamestnávatelia robiť?

Prednášky na tieto aj ďalšie témy si môžete objednať, keď mi napíšete cez kontaktný formulár.


Z ďalších upútavok na prednášky a diskusie.

koučovanie a šťastie koučing
kouč terapeut terapeutka koučka

Fotogaléria z verejných prednášok a diskusií