Psychológia šťastia

CENTRUM POZITÍVNYCH INTERVENCIÍ

Neodpusti – a ublížiš. Sebe.

Neodpusti – a ublížiš. Sebe.

(čítanie na menej ako 7 minút, 847 slov) Predchádzajúci článok hovoril o tom, ako schopnosť odpustiť zvyšuje naše šťastie a duševnú pohodu, dokonca sa odzrkadľuje na zlepšení niektorých zdravotných ukazovateľov (pokles stresového hormónu kortizolu, zníženie tlaku, pravidelný tep srdca). Tento článok bude hovoriť o tom ako je neodpúšťanie škodlivé pre naše šťastie a zdravie. Viacero štúdií poukázalo, že neodpúšťaniePrečítajte si viac o Neodpusti – a ublížiš. Sebe.[…]

Odpustenie – dar vinníkovi i odpúšťajúcemu

Odpustenie – dar vinníkovi i odpúšťajúcemu

(menej ako 6 minút čítania, 766 slov) Asi každý z nás sa niekedy v živote cítil ukrivdený. Mohol nás zradiť blízky kamarát, podlo podviesť kolega, alebo uraziť rodinný príslušník. Ublížili nám a mohlo nás to veľmi hlboko zasiahnuť. Napriek tomu, že od onej nešťastnej udalosti mohli ubehnúť týždne aj roky, stále ju nosíme so sebou v hlave a myslíme naPrečítajte si viac o Odpustenie – dar vinníkovi i odpúšťajúcemu[…]