Odolnosť 3x inak – Jozef Mak, James Bond a Stephanie Land

Jozef Mak, James Bond a Stephanie Land. Dve vymyslené a jedna reálna osoba v literatúre a filme nám ukazujú odolnosť voči ťažkému životu.