Život je posilňovňa šťastia

Vždy, keď vytvorím na svojich školeniach príležitosť rozprávať sa s ľuďmi o šťastí, tak narážam na niekoľko zaujímavých vecí: Trápenie je vnímané ako niečo konkrétne (na rozdiel od šťastia). Skoro všetci sa niečím trápia a aktívne...