Silné stránky má každý a robia vás šťastnejšími

Silné stránky má každý. A dokážete ich celý život rozvíjať. Keď robíte prácu a koníčky, v ktorých využívate svoje silné stránky, tak ste šťastnejší.