Silné stránky má každý a robia vás šťastnejšími

Silné stránky nie sú iba niečo s čím môžete machrovať pred ostatnými. Silné stránky sú vaše predpoklady, talenty, schopnosti, skúsenosti a osobnostné nastavenia. Keď silné stránky využívate vo svojom živote, tak vás robia šťastnejšími. Keď ste v niečom dobrý a rozvíjate to, tak ste v tom stále lepší a darí sa vám. Keď robíte prácu, kde môžete uplatniť svoje silné stránky, tak vás napĺňa sama o sebe. Nezaujíma vás cieľ ani odmena – lebo cieľom aj odmenou je činnosť samotná.

(15 minút silného čítania, 2005 silných slov, 2 silné strany)

Silné stránky boli jednou z prvých oblastí, ktorým sa začali venovať výskumníci Pozitívnej psychológie – Martin Seligman a Christopher Peterson. Zameranie na silné stránky vyplývalo aj z hlavnej myšlienky Pozitívnej psychológie – zamerať sa na to dobré, silné a zdravé v človeku a nie na to zlé, slabé a choré.

Na silných stránkach záleží z niekoľkých dôvodov:

  1. Súčasťou zdravého sebavedomia je uvedomovať si svoje silné aj slabé stránky a akceptovať ich. Zdravo sebavedomí ľudia sú šťastnejší ako tí s nízkym sebavedomím (myslia si o sebe, že sú neschopní) alebo s nízkym seba-uvedomením (nevedia o svojich silných a slabých stránkach).
  2. Uvedomenie si silných stránok pomáha v tom, aby sme ich vo svojom živote uplatňovali, vyberali si prácu a činnosti, kde sa vieme plnšie realizovať.
  3. Používanie silných stránok v živote nás robí šťastnejšími, lebo sa nám viac darí a sme viac do činnosti pohrúžení. Ľahšie zažijeme flow, ktoré prispieva ku šťastiu.
  4. Poznanie silných stránok pomáha v ich vedomom rozvíjaní. Ukazuje sa, že keď rozvíjame svoje silné stránky, tak nám to ide lepšie, rozvíjame sa rýchlejšie a sme pri tom šťastnejší. Ide nám to oveľa lepšie ako keď sa trápime pri rozvíjaní svojich slabých stránok. Skrátka, rozvíjať moje písanie mi pôjde iste ľahšie ako hrať na klavíri alebo spievať operu.
  5. Keď sa pozriete nižšie na prehľad silných stránok, tak si uvedomíte, že každá jedna silná stránka sama o sebe prináša svoju porciu do šťastnejšieho života.

Silné stránky a cnosti

Peterson a Seligman preštudovali asi 200 zoznamov cností z rôznych kultúr, náboženstiev, z rôznych historických období a pátrali “po celej zemeguli”. Hľadali prieniky a zhodu, čo vo všeobecnosti ľudia pokladajú za cnosti – za vlastnosti hodné nasledovania a rozvíjania, ktoré prinášajú prospech všetkým. Vytvorili Klasifikáciu silných stránok a ctností Values-in-Action (VIA).

Dopracovali sa k šiestim oblastiam, v ktorých je vždy viacero silných stránok (cností), ktoré ich napĺňajú.

1. Múdrosť a poznanie

Múdrosť a poznanie je komplexná silná stránka poskladaná z pestrej zmesi iných silných stránok.

Zvedavosť a otvorenosť voči novým zážitkom a poznaniu prináša do múdrosti obsah. Zvedaví ľudia, ktorí sa po celý život zaujímajú o nové veci a tešia sa z poznávania, tak vedia o sebe, druhých a svete viac ako tí, čo sa nezaujímajú.

Láska k učeniu je radosť z procesu učenia, že môžeme skúšať nové veci, či už praktické alebo teoretické, manuálne alebo intelektuálne. Nevyhýbame sa učeniu, vyhľadávame ho a sme mu otvorení. Zvedavosť je inštinktívna, s ňou sa deti rodia, avšak láska k učeniu aj zvedavosť sa dajú pokaziť tým ako sa dnes neprakticky a bez zapojenia detí učí v školách.

K múdrosti patrí aj snaha si veci dobre premyslieť, zvažovať fakty, smerovať k zdravému úsudku a používať kritické myslenie. Zaujímavým spôsobom je v tomto modeli silných stránok oddelená múdrosť od šiestej oblasti – transcendentnosti. Múdrosť totiž znamená aj nepliesť si vlastné túžby a potreby s pravdou o svete. A preto viera v náboženské a spirituálne presvedčenia nie je zahrnutá do múdrosti. Bod od svetsky zmýšľajúcich ľudí pre Pozitívnu psychológiu. 🙂

Do múdrosti ešte patrí aj vynaliezavosť a tvorivosť – je to silná stránka pomáhajúca pri tvorení a riešení problémov. Múdrosť má ešte aj vzťahový rozmer a patrí sem sociálna a emocionálna inteligencia.

Najbližšie samotnej múdrosti je schopnosť pozerať sa na veci z perspektívy. To dokážeme vďaka rozhľadu, skúsenosti a dlhodobému pestovaniu predchádzajúcich silných stránok. Vieme tak spájať viaceré oblasti a vidieť ich nielen novým, tvorivým a múdrym spôsobom, ale aj v širšom kontexte a z nadhľadu.

silné stránky odvaha
Photo by Markus Spiske on Unsplash

2. Odvaha

Odvaha je zložená z troch základných silných stránok – tvorí ju statočnosť, vytrvalosť a integrita.

Statočnosť sa prejavuje ako schopnosť postaviť sa obtiažam, neistotám, hrozbám aj bolesti. Statočnosť nie je iba o vrhaní sa do rizikových situácií. Je to najmä odvaha postaviť sa emocionálne a komunikačne náročným situáciám. Takéto situácie môžeme zažívať každý deň, keď máme prejaviť názor aj voči potenciálnemu odporu a nesúhlasu alebo keď máme vstúpiť do náročnej situácie a zvládnuť ju bez straty vlastnej dôstojnosti a integrity.

Vytrvalosť a pracovitosť je silná stránka, ktorá sa prejavuje schopnosťou vydržať pri práci až dovtedy, kým ju dokončíme. Vytrvalosť nám umožňuje, aj napriek nepriazni okolností a náročnosti práce, prekonávať prekážky a nenechať sa od nej rozptyľovať lákavejšími a ľahšími činnosťami. Vytrvalosť a pracovitosť nám pomáhajú zotrvať v činnostiach, ktoré pokladáme za dôležité.

Integrita/autentickosť a poctivosť je silná stránka, ktorá sa prejavuje tak, že druhým nepredkladáme o sebe falošný a ľúbivý obraz. Nepretvarujeme sa, ale sme sami sebou. Čo hovoríme, to aj robíme. Čomu veríme, podľa toho sa správame. Nie je to iba o pravdovravnosti, ale o tom, že žijeme to, čomu veríme.

3. Láska a ľudskosť

Na vzťahy zamerané silné stránky sú láskavosť, štedrosť, schopnosť prejavovať a prijímať lásku.

Láskavosť sa prejavuje tak, že druhých vnímame ako rešpektu hodné bytosti a podľa toho sa voči nim aj správame. Voči druhým sa správame vľúdne, sme im ochotní pomôcť v núdzi a tešiť sa s nimi z úspechov.

Štedrosť je ochota prispieť druhým ľuďom svojím časom, znalosťami aj finančne a materiálne. Prejavuje sa v pomáhaní, charite a veľkorysosti.

Sme intenzívne sociálne bytosti a vzťahy sú pre nás najväčším zdrojom šťastia a spokojnosti v živote. Silná stránka prejavovať a prijímať lásku sa prejavuje tým, že nám záleží na blízkych a intímnych vzťahoch, pestujeme ich a venujeme im takú pozornosť, aby sme ich rozvíjali. Prejavujeme svoje pozitívne emócie voči ľuďom a aj ich s radosťou prijímame.

4. Spravodlivosť

Silné stránky v oblasti spravodlivosti nie sú iba o morálnom správaní, ale najmä o presahu na spoločnosť. Silné stránky spravodlivosti sa prejavujú v tom ako sa vzťahujeme k väčším skupinám – k rodine, komunite, národu a svetu.

Silnou stránkou je angažovanie sa v skupine v prospech skupinových cieľov, ktoré vnímame ako dôležité alebo aj dôležitejšie než vlastné individuálne ciele. Prejavuje sa to v občianskom aktivizme, prístupe k spoločenským povinnostiam, či tímovej práci a loajalite.

Nestrannosť a slušnosť sa ako silná stránka prejavuje v každodenných situáciách, kde jednáme s ohľadom na druhých a nie iba s ohľadom na vlastné záujmy. Záujmy a emócie druhých berieme do úvahy a v konfliktoch sa snažíme hľadať riešenia pre obe strany.

Silná stránka schopnosť viesť druhých v sebe kombinuje dve schopnosti. Nadchnúť druhých pre spoločné ciele a starostlivosť o členov skupiny a ich záujmy a potreby, aby boli motivovaní s nasadením pracovať na spoločných cieľoch.

Ešte dve a odkaz na dotazník!

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.