Tagged: kompetencie

Dva rozmery šťastia – dlhodobá spokojnosť

(menej ako 11 minút čítania, 1353 slov) V predchádzajúcom článku sme si ujasnili jeden z rozmerov šťastia – aktuálne prežívané šťastie. Je to šťastie prežívané v prítomnosti. Býva sprevádzané pozitívnymi emóciami, či už vzrušujúcimi alebo upokojujúcimi. Je...

Život je posilňovňa šťastia

Vždy, keď vytvorím na svojich školeniach príležitosť rozprávať sa s ľuďmi o šťastí, tak narážam na niekoľko zaujímavých vecí: Trápenie je vnímané ako niečo konkrétne (na rozdiel od šťastia). Skoro všetci sa niečím trápia a aktívne...