fbpx
psychológia šťastia titulka

Pozitívne myslenie nie je to, čo si myslíte

Pozitívne myslenie je slovné spojenie, ktoré sa bežne používa. Pozitívne myslenie sa najčastejšie mieša a zamieňa s optimizmom, nádejou, zameraním sa na to pozitívne a Hnutím pozitívneho myslenia, či dokonca s Pozitívnou psychológiou. Keďže slová slúžia na to, aby sme si rozumeli a nie sa ešte viac zaplietali v nedorozumeniach, tak skúsim niektoré významy pozitívneho myslenia vysvetliť a rozpliesť.

Pozitívnemu mysleniu sa chcem venovať aj preto, pretože pri písaní a rozprávaní o psychológii šťastia veľmi často narážam na otázky, čo si myslím o pozitívnom myslení. No, nebude to len pozitívne. 🙂

(menej ako 12 minút pozitívneho čítania, 2367 slov, 2 strany)

Hnutie pozitívneho myslenia

Súčasné Hnutie pozitívneho myslenia sa za posledných sto rokov postupne rozvinulo z myšlienok a kníh, ktoré vydávali začiatkom minulého storočia Dale Carnegie a Napoleon Hill.

História Hnutia pozitívneho myslenia je o kúsok staršia a píšem o nej viac aj v inom článku.

Hnutie pozitívneho myslenia sa popularizovalo najmä vďaka spomínaným bestsellerom Carnegieho a Napoleona Hilla, a postupne pridávalo k „obyčajnému zameraniu sa na to pozitívne“ viacero aspektov, ktoré z neho robia veľmi špecifický druh „pozitívneho myslenia“.

Nazývam túto skupinu podnikateľov a liečiteľov hnutím, lebo je to široká, ale identifikovateľná skupina ľudí, ktorá s pozitívnym myslením podniká a spájajú ich rovnaké presvedčenia o tom ako funguje prepojenie ľudskej mysle a vesmíru.

Centrom podnikateľského vesmíru, majákom filozofie aj biznis postupov Hnutia pozitívneho myslenia sa stalo vydavateľstvo Louise Hayovej Hay House – ktoré vydáva knihy, videá a filmy, robí prednášky, semináre a publikuje blogy. Skrátka predáva filozofiu a techniky pozitívneho myslenia ako produkty, ktoré vám majú zaručene a radikálne transformovať život v mnohých oblastiach.

Louise Hayová (1926-2017) bola roky jednou z čelných predstaviteliek hnutia pozitívneho myslenia. Potom ako predala milióny kusov svojich prvých dvoch kníh, založila spomínané vydavateľstvo HayHouse, ktoré dnes zastrešuje už viac ako 130 autorov. 

Užívatelia a konzumenti tohto typu seminárov a motivačnej a svojpomocnej literatúry sa k pozitívnemu mysleniu radi hlásia. Zaujímavé je, že pozitívne myslenie ako je propagované Hnutím pozitívneho myslenia je už tak bežnou súčasťou pop-kultúry, že mnoho ľudí, ktorí veria v ich základné presvedčenia ani nevedia, že to, čomu veria, nie sú všeobecne platné zákonitosti ako funguje svet, ale sú to špecifické náboženské presvedčenia.

Tí, ktorí techniky pozitívneho myslenia využívajú, sa často prirodzene cítia súčasťou hnutia pozitívneho myslenia a mnohí tento prístup šíria ďalej cez svoje blogy, príspevky na sociálnych sieťach, seminároch, knihách a podobne. Často je to preto, lebo im to pomáha v „spirituálnom“ podnikaní.

Základy pozitívneho myslenia

Pozitívne myslenie stojí najmä na tzv. pozitívnych afirmáciách. Positive affirmation by sa dalo voľne preložiť ako pozitívne tvrdenie. Je to „dôsledne formulované tvrdenie, ktoré potvrdzuje, že niečo je pravda“.

Pozitívne afirmácie sú tvrdenia,
ktoré opisujú vami želaný stav tak, ako keby už reálne existoval.

Pozitívne afirmácie sa týkajú všetkého možného – najčastejšie sú to pozitívne seba-potvrdenia týkajúce sa zdravia a nálady (Som zdravý a cítim sa skvele.), sebavedomia (Som si vždy za všetkých okolností istý sám sebou.) a predovšetkým hmotného a finančného bohatstva (Som bohatý a úspešný.).

Druhým základom pozitívneho myslenia je presvedčenie, že keď budete myslieť naozaj pozitívne, tak dosiahnete všetko, čo len chcete. Pozitívne myslenie vychádza z predpokladu, že keď budete nahlas aj vo svojom vnútri tvrdiť, že to, po čom túžite už nastalo, tak to naozaj nastane. Myslením dokážete zmeniť realitu.

Pozitívne afirmácie a ďalšie presvedčenia pozitívneho myslenia sa stali už bežnou súčasťou pop-kultúry úspechu, ale majú aj svoje tienisté stránky.

Pozitívne afirmácie si máte hovoriť nezávisle od toho, či sa tak cítite alebo nie. Pozitívne afirmácie si máte hovoriť nezávisle od situácie – pretože vy svoju želanú realitu máte svojim pozitívnym myslením vytvoriť.

Tretím základom pozitívneho myslenia je, že sa vyhýbate, odstraňujete, prehliadate, ignorujete, vytesňujete, blokujete negatívne myslenie. Skrátka, robíte všetko možné preto, aby to zlé, ubližujúce, poškodzujúce a inak negatívne myslenie prestalo. Lebo inak aj realita vo vás a okolo vás nebude taká pozitívna ako by ste chceli. Keďže svojím myslením tvoríte realitu, tak negatívne myslenie tvorí tú negatívnu a pozitívne myslenie tvorí tú pozitívnu.

To by na začiatok stačilo – pozitívne myslenie má aj viacero ďalších princípov, ale tým sa budem venovať v ďalšom článku Magický zákon príťažlivosti. V tomto mi ide najmä o porovnanie s inými zaužívanými významami, s ktorými sa preplieta aj zamieňa.

pozitívne myslenie
Photo by Yiran Ding on Unsplash

Pozitívne myslenie a myslieť pozitívne

Mysli pozitívne! – to je výrok, ktorý ste iste už mohli počuť, napríklad vtedy, keď ste boli pesimistickí a videli veci tak čierno a beznádejne, že vás musel niekto povzbudiť, aby ste sa spamätali.

Asi najrozšírenejší výklad slovného spojenia pozitívne myslenie je, že sa máte zameriavať aj na to pozitívne. Myslí sa tým to, že sa máte pozerať na veci, udalosti a ľudí z tej dobrej, svetlej a prínosnej stránky.

Najčastejšou metaforou, na ktorej ľudia zvyknú vysvetľovať, čo si predstavujú pod pozitívnym myslením je poloplný a poloprázdny pohár. Keď myslíte pozitívne, tak v pohári vidíte najmä tú vodu a nie, že je pohár od polovice hore prázdny. Všímate si, čo máte, nie iba to, čo vám chýba.

Ja si myslím, že pohár je plný stále – a dôkaz, že mám pravdu nájdete na konci článku.

Obyčajné pozitívne myslenie

Dôležitý rozdiel medzi tým, čo hlása hnutie pozitívneho myslenia a tým „obyčajným pozitívnym myslením“ je ten, že hnutie hovorí, že pozitívnym myslením vytvárate realitu. Pri „obyčajnom pozitívnom myslení“ sa zameriavate na to pozitívne vo vás a okolo vás, ktoré už existuje. Len si ho potrebujete všimnúť.

Keď myslíte pozitívne, tak u človeka vidíte aj jeho dobré stránky, nielen jeho nedostatky. Ak sa vám niečo stalo, tak vidíte nielen škodu, ale aj možný úžitok. Ak vás čaká niečo, čoho sa obávate, tak sa nezameriavate, len na to, že zlyháte, ale aj na to, že máte šancu, že to dobre dopadne.

A takýto prístup je v podstate v poriadku, lebo je realistický. Vidíte aj negatíva aj pozitíva danej veci.

A keď vás negatíva začínajú pohlcovať, tak vedome presmerujete pozornosť k tomu pozitívnemu, aby ste nabrali motiváciu a energiu to svoje prežívanie, situáciu alebo činnosť zvládnuť.

S takýmto prístupom pracuje množstvo koučov aj terapeutov. Takto pomáhajú svojim klientom vidieť ich život a aj ich samotných z rôznych strán. Pohľad na tú pozitívnu stránku veci tak pomáha motivovať k zmene. Nejde však o popieranie tej negatívnej stránky, slabostí, chýb, nedostatkov, ublížení a podobne.

Zamerať sa na to pozitívne je však rovnako dôležité ako schopnosť spracovať to negatívne – a to je dosť podstatný rozdiel voči tomu, čo hlása hnutie pozitívneho myslenia.

Pozitívne myslenie a vďačnosť

Iný typ „normálneho“ pozitívneho myslenia je zamerať svoju pozornosť na existujúce dobro, ktorým sme obklopení. V rýchlosti, ktorou žijeme, sa nestihneme zastaviť a uvedomiť si, koľko pozitívneho je okolo nás. Pozitívnu realitu si nemusíme vytvárať. Ona už existuje okolo nás.

A keď si uvedomíme koľko je okolo nás dobra, ktoré pre nás napríklad vytvárajú iní ľudia, keď nám nezištne pomáhajú, spolupracujú s nami, či dokonca pre nás pracujú ako zamestnanci alebo nás obsluhujú ako pracovníci služieb, tak zistíme okolo seba veľa pozitívneho.

Sme často pohltení samozrejmosťou a každodennosťou a ľahko prestaneme oceňovať, čoho všetkého dobrého a pozitívneho sme príjemcami.

A v tomto nám výrazne pomáha práve vďačnosť – schopnosť uvedomiť si a oceniť to pozitívne okolo nás.

Viac, ale oveľa viac, sa dozviete a naučíte v online kurze vďačnosti.

Pozitívne myslenie, nádej a pozitívne emócie

Nádej je pozitívna emócia. V situácii, kedy veci vyzerajú veľmi zle, prežívame túžbu, aby veci dopadli dobre. Prežívame utrpenie, ale zároveň cez neho preniká emócia túžby, že raz budú veci zase lepšie. To je nádej.

Nádej sa objavuje v situáciách, kedy by druhá, ale negatívna možnosť bola beznádej. Nádej nás ale motivuje vydržať, zaťať zuby a s odhodlaním prekonávať prekážky a ohrozenia. Nádej nás podnecuje rozmýšľať o veciach pozitívne, že veci raz dopadnú dobre. A takéto pozitívne myslenie podnecuje emóciu nádeje.

Základná technika Hnutia pozitívneho myslenia, teda pozitívne afirmácie je však iba čisté myslenie, ktoré ide aj proti tomu ako sa cítime emocionálne. Pozitívne afirmácie, často silou vôle natláčame do svojej mysle, aby sme zlomili vlastnú negativitu. Vedome sa zameriavame na to pozitívne a rozmýšľame o možných úspešných riešeniach (akoby už existovali) ako východiskách z negatívnej situácie. To je jeden z možných spôsobov, len je to niečo iné ako prežívanie emócie nádeje alebo vďačnosti.

Samozrejme, nie je myslenie bez emócií a nie sú emócie bez myšlienok. Pozitívne myslenie, ale nie je nádej. Rozmýšľanie o pozitívnych možnostiach však zvykne nádej podnecovať, podobne ako rozmýšľanie o tých negatívnych, podnecuje prežívanie beznádeje a bezmoci.

Pozitívne emócie však nie sú iba nádej. Je to celé spektrum pozitívnych emócií.

Pozitivita je emocionálne pozitívne naladenie. Pozitivita je prežívanie pozitívnych emócií – nádeje, radosti, lásky, vďačnosti, pohody, bezpečia, záujmu, nadšenia a ďalších pozitívnych emócií. Pozitívne emocionálne naladenie nie je spôsobené pozitívnym myslením, ale vstupovaním do situácií, vzťahov a činností, ktoré nás pozitívne naladia.

Výskumy Barbary Fredricson ukazujú, že pozitívne naladení ľudia sú viac otvorení svetu a vzťahom, sú viac milujúci a prijímajúci druhých aj seba, a tak zažívajú viac pozitívneho vo svojom živote.

Viac, ale oveľa viac, si môžete prečítať alebo vypočuť v knihe Sila pozitívnych emócií.

O podobné ciele usiluje aj pozitívne myslenie – a tým chcem naznačiť, že k šťastnejšiemu životu sa vieme dopracovať o niečo spoľahlivejšie cez pozitívne emócie.

(pokračuj na ďalšiu stranu)

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Návrat hore