Umelý úsmev 4 – Čo na tvári, to na duši

(12 minút zaujímavého čítania, 1570 slov)

Hovorí sa: Čo na srdci, to na jazyku.
V tomto článku budem argumentovať, že to funguje aj obrátene.
Čo na tvári, to na duši.

Úsmevov je veľa druhov

Úsmevy sú oveľa komplikovanejšie ako si väčšina ľudí uvedomuje. Sú tucty rôznych úsmevov, každý vyzerá trochu inak a vysiela inú správu. Úsmev vysiela veľa pozitívnych emócií – fyzické alebo zmyslové potešenie, uspokojenie, radosť či pobavenie.

„Ľudia sa usmievajú aj keď sa cítia mizerne“, – hovorí v knihe Odhalené emócie psychológ Paul Ekman, ktorý celý svoj život skúma emócie a ich prejavy na tvári človeka.

Nielen to, ľudia úsmevom všeličo zakrývajú. Aj napriek tomu, že sa necítia na usmievanie, tak úsmev používajú podobne ako gauner používa vyžehlenú košeľu. Vďaka úsmevu chcú pôsobiť lepšie ako sa naozaj cítia. Preto existujú ospravedlňujúce úsmevy, úsmevy zo slušnosti, servilné úsmevy, ale aj povýšenecké úsmevy, úsmevy, ktoré sa vysmievajú, atď.

Dôležité je si uvedomiť, že veľká časť úsmevov, ktoré prekrývajú to, ako sa naozaj zle cítime, pomáhajú tomu, že chceme prekonať nepríjemnú situáciu s dobrým úmyslom, aby rozhovor, porada, či obchodné stretnutie prebehli konštruktívne a bez konfliktov.

 

 

Paul Ekman zistil aj to, že sa falošnými úsmevmi necháme ľahko zmiasť.
Čiže aj o tých hraných úsmevoch si často myslíme, že sú úprimné. Nuž, niet divu, nie je ľahké sa zorientovať vo všetkých úsmevoch – tých úprimných je 18 a tých hraných niekoľko desiatok. Ale to nevadí – ak to pomáha tomu, že aj napäté a nepríjemné chvíle sa zvládnu za pomoci premáhania, sebaovládania, trochy hereckého umenia a dobrého úmyslu, tak je to skôr dôkaz sociálnej a emocionálnej inteligencie.

A sú aj ľudia, ktorí sa k „pretvárke“ normálne priznajú – po ťažkom jednaní, po zvládnutí napätého rozhovoru povedia: Fuj, ale som sa namakal, vieš koľko som sa musel ovládať, aby som ti nevynadal alebo ti jednu nestrelil? Tak si ma vytáčal!

Toto bol odsek o tom ako je často dobré vedieť sa ovládať a dokonca aj hrať úsmevy a ďalšie pozitívne a kooperatívne prejavy. Ďalší odsek bude o tom ako to dokonca prospieva hercovi samotnému.

Čo na tvári, to na duši a naopak – psychosomatika v praxi

Väzby medzi mimickými výrazmi a telesnými zmenami sú silné. Keď urobíte správny výraz tváre, tak spustíte fyziologické zmeny, ktoré sprevádzajú danú emóciu. Takže, keď sa usmievate, tak spustíte telesné zmeny spojené s úsmevom a budete sa cítiť tak, ako keď sa usmievate. Čiže príjemne. Tvár nie je iba obrazovka, na ktorej sa zobrazujú naše emócie, ale je aj spúšťač, ktorým emócie v mozgu a v tele aktivujete, – hovorí vo svojej knihe Emotional life of your Brain Richard Davidson.

Daniel Goleman, ktorý spopularizoval koncept emocionálnej inteligencie, v knihe rozhovorov s Dalajlámom Destruktivní emoce zase dodáva: „stačí nastaviť na vašej tvári úsmev a to vo vašom mozgu spustí aktivitu typickú pre šťastie.“  Toto Golemanove tvrdenie dnes potvrdzujú aj pozorovania mozgu na funkčnej magnetickej rezonanci, kde je vidieť v priamom prenose, ktoré časti mozgu sú aktívne.

Vrátim sa k Paulovi Ekmanovi. Ekman na začiatku svojej kariéry skúmal, či sú emočné prejavy na tvári univerzálne. Cestoval do Novej Papue, aby zbieral fotografie mimických prejavov emócií z pôvodnej kultúry, neovplyvnenej civilizáciou. Porovnával ich potom s fotografiami mimických výrazov z rôznych kultúr, aby zisťoval, či ich prejavujeme rovnako a či ich rovnako aj dešifrujeme. A potvrdilo sa to. Dokonca na obrázku nižšie môžete vidieť, že so šimpanzmi, s ktorými sme najbližší evoluční príbuzní, máme základné prejavy emócií rovnaké.

Paul Ekman sa aj snažil zmapovať, ktoré svaly na tvári vytvárajú jednotlivé emócie. Spolu s Wallaceom Frieseom vytvorili Systém kódovania tvárových pohybov (zaujímavé ukážky aj s pohybmi tvárí môžete vidieť  tu) a urobili z neho katalóg – Facial Action Coding System (FACS). Každý sval, ktorý sa pri rôznych emóciách pohne, pomenovali a naučili sa ním vedome hýbať. Na obrázku je vidieť pod Ekmanovými portrétmi číselné označenia svalov, ktoré sa podieľajú na vytvorení emočného prejavu. (pre istotu – Paul Ekman je ten pán v hornom rade).

Paul Ekman a jeho mechanicky vytvorené výrazy. Pod obrázkami sú číselne označené jednotlivé svaly vytvárajúce mimický výraz. V spodnom riadku obrázkov sú adekvátne emočné výrazy aké sa prejavujú u šimpanzov.

Človek má 600 svalov a na tvári má 43 svalov – najviac so všetkých živočíchov.
Vieme vytvoriť asi 3.000 výrazov tváre.

Som sa tváril a bolo mi skvele

Mžik - Malcolm GladwellDokonca existuje príhoda, ktorú vo svojej vynikajúcej knihe Mžik (aj v českom preklade), spomína úspešný a zaujímavý autor Malcom Gladwell. Hovorí v nej zážitok Paula Ekmana s Wallaceom Frieseom počas toho, ako mapovali svaly pre jednotlivé emočné výrazy. Ako tak mapovali, tak niekoľko dní sa tvárili a robili rôzne úsmevy. Vtedy si Paul Ekman uvedomil, že pri simulovaní pozitívnych mimických výrazov bol nadšený a Friese mu hovoril o tom istom. Potom generovali mimické výrazy hnevu a smútku a cítili sa zle. Skrátka umelo vytvárané mimické výrazy ovplyvňovali ich autonómny nervový systém. Nevedeli výrazy tváre odpojiť od toho ako sa začali cítiť.

Zaujímavé čítanie  Päť vecí, ktoré pred smrťou najviac ľutujeme

Chápete? Robili pohyby tváre celkom mechanicky. Len mapovali jednotlivé svaly. Aj ich samotných prekvapilo aký to má dopad na ich vnútorné prežívanie.

Po niekoľkých rokoch toto isté prepojenie skúmali aj na fyziologickej úrovni – napojili dobrovoľníkov na elektródy a merali im tep a teplotu tela. Jedným dobrovoľníkom dali inštrukciu vyvolať si v sebe stresujúci zážitok a druhých naučili ako vytvárať výrazy pre stres, smútok a hnev. Skupina, ktorá emóciu iba hrala mala rovnaké fyziologické prejavy ako skupina, ktorá ho prežívala!

To ako sa cítime, sa prejavuje na tvári.
Aj to ako sa tvárime, ovplyvňuje ako sa cítime.
Telo a duša jedno sú.

Sociálna a emocionálna inteligencia

Sociálna inteligencia sa prejavuje tak, že vieme rozlišovať rôzne spoločenské situácie – sme na úrade, sedíme s klientom nad projektom, stojíme na pódiu pred divákmi, sme na rodinnej oslave – a podľa toho meníme svoje správanie. Zo svojho repertoáru správania vyberáme tie časti, ktoré sa hodia k danej situácii a pomôžu z nej urobiť to najlepšie, čo sa dá a prospeje to všetkým zúčastneným. To platí aj pre usmievanie sa, usmievame sa v situáciách, kedy sa to hodí – keď chceme dať najavo ústretovosť, pripravenosť spolupracovať, poskytnúť pomoc, prejaviť porozumenie, dokonca aj súcit.

Emocionálna inteligencia sa prejavuje zasa tak, že si uvedomujeme a rozumieme, čo sa v nás deje – aké máme myšlienky, emócie, napätia aj potešenia – a vieme ich vhodnou formou prejaviť a komunikovať ostatným. Alebo ich aj neprejaviť, keď sa nehodia. Keď sa vo vnútri cítime dobre, keď sa cítime užitoční, robíme niečo zmysluplné, keď sa chceme naladiť pozitívne, tak sa môžeme a vieme usmievať.

A keď nechceme byť veľmi umelí, tak si vieme vyvolať predstavy a myšlienky, presvedčenia a situácie, dobré ciele a dobré úmysly, ktoré v nás automaticky a prirodzene vyvolajú emócie, ktoré v nás vyvolajú úsmev a ďalšie prejavy správania, ktoré iní budú vnímať ako láskavé, prívetivé a spolupracujúce.

Photo by Marten Newhall on Unsplash

Poznaj sám seba a budeš viac sám sebou

V predchádzajúcom článku som písal o skreslenej predstave, čo to znamená byť sám sebou. Bol som kritický k tomu, ako skreslene sa v motivačnej literatúre a marketingu vykresľuje dôležitosť „buď sám sebou“. Takto mylne vykresľovaný obraz slobody byť sám sebou podporuje sebastrednosť a zvyšuje nezmyselný konzum.

Byť sám sebou:

  • neznamená robiť si, čo chceme (veď sa môžem správať slobodne!),
  • neznamená podliehať impulzom (kúpim si, čo chcem a to hneď!),
  • a ani to neznamená ignorovať ostatných (nebudem brať ohľad na názory druhých!).

Avšak takéto mylné posolstvá, že byť sami sebou znamená nebrať do úvahy, čo si o vás myslia ostatní, vám marketing aj motivačná literatúra prinášajú – a vo veľa príťažlivých podobách (Napríklad Štyri dohody kvázi-šamana Ruiza). Moju podrobnejšiu recenziu si môžete prečítať tu.

Radšej ako
„nechajte sa unášať svojimi najvnútornejšími túžbami a snami“
venujte svoj čas a energiu na „poznávajte sami seba“.

Vyjde vás to lacnejšie ako nakupovanie a naučíte sa odlišovať svoje aktuálne impulzy od vecí, ktoré naozaj a dlhodobo chcete. Dokonca si uvedomíte, že moc toho nechcete a ani nepotrebujete.

Byť sám sebou znamená skôr – poznaj sám seba a slobodne prežívaj aj reaguj.

Venujte sa svojim snom, potrebám a záujmom a berte zároveň do úvahy ostatných ľudí. Niekedy je to ťažšie ako byť sám sebou bez ohľadu na druhých (čiže bez-ohľadný). Avšak, keď poviete nahlas, čo vás trápi, čo vás zaujíma, čo by ste chceli, po čom túžite, a čo by ste radi – tak vás niekto vypočuje a dokonca vám bude rád pomáhať alebo vám prestane prekážať. Naše sny, potreby, túžby sú zmysluplnejšie, keď sú zdieľané a vytvárané spolu s ostatnými a môžu prospievať vám aj ostatným.

Áno, keď sa cítite celý život obmedzovaní, utláčaní a prehliadaní, tak túžba po slobode, neobmedzovanom sebauspokojovaní, impulzívnom a spontánnom konaní – čiže „byť konečne sám sebou“ – môže byť veľká. Podobne ako hlúposti, ktoré počas danej spontánnosti narobíte – nakúpite nepotrebnosti, vyspíte sa človekom, čo vás očaril, otehotniete z pochabosti, opijete sa z nadšenia…

Ale veci nie sú čierno-biele – keď sa ovládate môžete byť aj spontánni a slobodní. Len je múdre vedieť odhadnúť, kedy je čo lepšie – pre vás aj pre druhých.

Sebaovládanie je oslobodzujúce

Ak chceme pristupovať k činnostiam, ľuďom a udalostiam pozitívne, s dobrým naladením, ústretovo a optimisticky,to naozaj znamená ovládať sa. Teda správať sa tak, aby to prospievalo obom stranám a aby naše správanie pomáhalo prekonať náročné situácie či správanie sa klientov.

Vtedy je profesionálne a užitočné tváriť sa ústretovo aj keď vás ide šľak trafiť, byť milý aj k nepríjemnému človeku, vážiť slová aj keď druhá strana na vás vykrikuje, byť pokojný aj keď vás druhý znervózňuje, byť slušný aj keď je druhý arogantný.

S predsavzatím, že sa ako rozumní a citliví ľudia
chcete nejakým spôsobom správať, je oslobodzujúce.
Podliehať impulzom a emóciám vyvolaných správaním druhých
naozaj prináša pocity uväznenia
 a neslobody.

A o tom budem písať viac v ďalšom článku Umelý úsmev 5 – Nezrkadlite, vysielajte. 

599total visits,13visits today

You may also like...

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.