fbpx

Individuálne konzultácie, prednášky, webináre, workshopy, hosťovanie v podcastoch, rozhlase, či televízii.
V e-shope nájdete happytariánske tričká, e-knihy a audio-knihy Sila pozitívnych emócií a Kurz vďačnosti.

Posilnenie imunity pozitívnymi emóciami

posilnenie imunity pozitívnymi emóciami-1200x

Imunitný systém nás chráni pred vonkajším ohrozením. Baktérie, vírusy a ďalšie škodlivé látky vdychujeme, dostávajú sa do nás cez potraviny, pokožku a dokonca sa tvoria spontánne v našom tele. Mnohí preto aktívne hľadáme spôsoby ako si posilniť imunitu. Existuje množstvo farmakologických aj prírodných spôsobov. Avšak odolnosť človeka je do istej miery ovplyvňovaná aj tým ako sme odolní psychicky. Stresové stavy oslabujú náš imunitný systém a to už mnohí vedia. Posilnenie imunity pozitívnymi emóciami a celkovým dobrým naladením je však stále nová téma a je predmetom výskumov.

(2129 slov, menej ako 11 minút posilňujúceho čítania)

Dozviete sa:

 • ako funguje psychosomatika a čo je psychoneuroimunológia,
 • ako nás stres oslabuje,
 • ako nás pozitívne emócie chránia,
 • a čo konkrétne môžeme pre posilnenie imunity robiť.

Psychosomatika funguje oboma smermi

Psychosomatika je prepojenie psychiky a tela – a funguje oboma smermi. Psychické stavy ovplyvňujú ako sa cítime na telesnej úrovni a telesná kondícia ovplyvňuje ako sa cítime duševne. Telo a psychika sa ovplyvňujú obojsmerne negatívne aj pozitívne.

Súčasťou dobrej telesnej kondície človeka je aj odolnosť voči infekciám, ktoré sa dostanú do nášho tela. V tom nám imunitný systém zásadne pomáha. Kondícia imunity je však ovplyvnená tým ako je na tom dobre/zle naše telo aj psychika.

Keď žijeme dlhodobo v psychickom strese – ktorý môže byť spojený s nárokmi na pracovisku, s dlhodobo zlými vzťahmi, zlou spoločenskou situáciou, či existenčnými obavami – tak sa oslabuje aj náš imunitný systém.

Počas dňa a noci sa môžeme dostávať do rôznych psychických stavov – sme v strese, v strehu, v plnej vedomej pozornosti, nadšení, sklamaní, uvoľnení alebo v bezvedomí spíme. Všetky stavy sa prejavujú na neurologickej úrovni, ktorá posiela signály do celého tela a aj ich z neho zbiera. Podľa toho:

 • sú svaly napäté alebo uvoľnené,
 • trávenie funguje hladko alebo sa zastaví (a zvraciame),
 • dýchame pomaly a hlboko alebo plytko a rýchlo,
 • krvný obeh na čele so srdcom panicky zvýši tlak aj frekvenciu alebo ide pomaličky na nízke obrátky,
 • spúšťajú sa hormonálne reakcie súvisiace s jednotlivými stavmi
 • a podobne reaguje aj imunitný systém.

Naše telo je komplexný a vzájomne intenzívne prepojený systém. Reaguje na podnety zvonka aj zvnútra a tak ovplyvňuje ako sa máme na psychickej aj telesnej úrovni.

Psycho-neuro-imuno-lógia

Psychoneuroimunológia je relatívne mladá veda, ktorá skúma vzťahy medzi psychickými procesmi a imunitným systémom nášho tela.

Psycho-neuro-imuno-lógia – je veda o prepojení psychiky, nervového systému a imunity. Nervy v mozgu a v mieche vytvárajú náš centrálny nervový systém (CNS), zatiaľ čo imunitný systém je tvorený orgánmi a bunkami, ktoré bránia naše telo proti infekcii. Oba systémy (neuro-imuno) produkujú signálne látky, ktoré fungujú ako poslovia medzi oboma systémami. CNS produkuje hormóny a neurotransmitery, aby informovali imunitný systém v akom sme psychickom rozpoložení. A imunitný systém zase produkuje proteíny a cytokíny, ktoré informujú nervový systém ako je na tom naše telo. Skrátka, mozog a imunitný systém aktívne a intenzívne spolu komunikujú a hovoria si ako sa práve teraz majú (máme).

Mozog a imunitný systém sú
najdôležitejšie nástroje človeka,
ktoré mu pomáhajú
prispôsobiť sa situácii a prežiť.

Psychické aj telesné signály, tak riadia obranný imunitný systém, aby zasiahol voči infekcii, chorobe, či zraneniu.

Aj preto je mimoriadne dôležité starať sa nielen o posilnenie imunity na telesnej úrovni, ale aj o svoje psychické nastavenie, lebo obe ovplyvňujú ako sme celkovo odolní.

posilnenie imunity pozitívnymi emóciami

Stres a imunita

Stres trápi dnes veľa ľudí a preto je aj predmetom mnohých výskumov. O tom, že stres má negatívny vplyv na naše zdravie a narušenie imunitného systému, vieme celkom dosť.

Prepojenie telesného a psychického je veľmi komplexné a o tom ako to presne funguje však ešte ani zďaleka nevieme všetko. V jednoduchosti je to asi takto – stres spôsobuje, že telo produkuje na svoju obranu cytokíny (a ďalšie látky), ktoré okrem iných záchranných efektov zvyšujú telesnú teplotu. Zvýšenie telesnej teploty (horúčka) umožňuje pozabíjať množstvo škodlivín v tele a to je jedným zo základných nástrojov tela v boji s vnútorným ohrozením.

Viaceré štúdie ukazujú, že zápalové cytokínové procesy sa zvyšujú aj počas duševných porúch ako sú depresia, mánia, bipolárna porucha a sú spojené s autoimúnnou precitlivelosťou a chronickými infekciami. To sú ďalšie dôkazy o prepojení imunity a psychického rozpoloženia, čo ešte viac zvýrazňuje ako je posilnenie imunity dôležité.

Stres je spojený s prežívaním negatívnych emócií ako sú hnev, smútok, hanba, strach a úzkosť, ktoré na telesnej úrovni spôsobujú napríklad zvýšenie frekvencie tepu a krvného tlaku. Tieto reakcie sú krátkodobo užitočné, ale v dlhodobom meradle ubližujú nášmu imunitnému systému.

Chronické vylučovanie stresových hormónov znižuje fungovanie neurotransmitterov (čo ovplyvňuje náladu aj rozumové schopnosti), ale znižuje aj vylučovanie hormónov šťastia ako sú serotonín a dopamín.

Dlhodobý stres a opakované zaplavovanie tela stresovými hormónmi, keď nie sme zranení ani chorí, vedie k cukrovke, srdcovo-cievnym ochoreniam a depresii.

Stres zvyšujú negatívne emócie ako sú obavy o zdravie, prácu, život a blízkych. Aj prepracovanosť je faktorom ohrozujúcim našu imunitu.

Imunitu negatívne ovplyvňujú aj iné faktory:

 • nedostatok vitamínov a minerálov,
 • fajčenie a nadmerné užívanie alkoholu,
 • nedostatok pohybu,
 • nedostatok spánku.
 • Mnohé štúdie ukazujú, že aj chronická osamelosť môže významne rozhodiť náš imunitný systém a zvýšiť tak riziko rôznych ochorení.

A teraz prejdime od toho, čo poškodzuje našu imunitu, k tomu ako si ju posilňovať. Niektoré veci sú zrejmým opakom vyššie vymenovaného škodlivého správania. Posilnenie imunity alebo jej oslabovanie je v istej miere spôsobované našou životosprávou a životným štýlom.

Ako na posilnenie imunity

Je viacero účinných možností ako si posilniť imunitu. V skratke – pohyb a oddych, plus zdravé jedlo v spoločnosti milých ľudí.

Zdravá strava – ovocie, zelenina a strukoviny obsahujú dostatok látok, z ktorých vie telo vytvárať vyššie spomínané hormóny a enzýmy potrebné na dobre fungujúci imunitný systém. Naše tráviace ústrojenstvo, najmä črevá, obsahujú miliardy baktérií, ktoré sú v podstate naším najväčším imunitným orgánom. Ak ich správne kŕmime, tak sa o nás budú dobre starať. Medzi mozgom a črevami je najintenzívnejšia komunikácia v celom tele, čo tiež poukazuje na prepojenie tela a mysle.

Dostatok spánku osem hodín dobrého spánku pozitívne ovplyvňuje celkové zdravie aj imunitu. Nedostatok spánku narušuje regeneráciu tela a znižuje tak jeho obranyschopnosť. Pozor! Nadmerné množstvo spánku nespôsobuje posilnenie imunity, ale takisto ju oslabuje!

Dostatok pohybu – pohyb je jedným z najsilnejších trénerov našej imunity. Prechádzky v prírode, športovanie alebo fyzická práca posilňujú nielen obranyschopnosť organizmu, ale nás aj otužujú a zvyšujú našu telesnú a psychickú kondíciu. Kto sa dlhodobo nehýbe, koleduje si, že ochorie.

Dobré vzťahy – keď ste obklopení blízkymi ľuďmi a viete, že sa na nich môžete spoľahnúť, tak prežívanie blízkosti, lásky a bezpečia je takisto posilňovačom imunitného systému všetkých prítomných.

Posledné dve aktivity – pohyb a spoločnosť ľudí, s ktorými vám je dobre, sa dajú robiť spoločne a navyše sú zdrojom množstva ďalších pozitívnych emócií.

Pozitívne emócie posilňujú imunitu – prečo to tak je?

Vo všeobecnosti, prežívanie pozitívnych emócií vedie k dlhšiemu životu a znižuje úmrtnosť (Pressman & Cohen, 2005). Pozitívne emócie zvyšujú šancu rýchlejšieho zotavenia zo stresu (Folkman & Moskowitz, 2000) a posilňujú ľudské vzťahy (Fredrickson, 2003; Lyubomirsky, King, & Diener, 2005), čo sú mechanizmy, ktoré vedú k lepšiemu zdraviu a znižovaniu zápalových aktivít v tele.

Aj iné stavy pozitívneho naladenia ovplyvňujú znižovanie zápalových cytokínov – napríklad optimizmus spôsobuje práve toto. Dokonca sledovanie zábavného filmu dočasne znížilo úroveň zápalových cytokínov v tele divákov (Mittwoch-Jaffe, Shalit, Srendi, & Yehuda, 1995). V inej štúdii, ženy, ktoré častejšie počas dňa zažívali stavy šťastia mali celkovo nižšie úrovne zápalových cytokínov v tele ako tie, ktoré zažívali menej šťastných chvíľ (Steptoe, O’Donnell, Badrick, Kumari, & Marmot, 2008).

Úžas, pobavenie, súcit, spokojnosť, hrdosť, láska a radosť sú konkrétne pozitívne emócie, ktorých pozitívny dopad na posilnenie imunity bol odmeraný v štúdiách tímu výskumníkov pozitívnej psychológie vedených Jennifer Stellarovou. Obe štúdie ukázali, že ľudia, ktorí počas dňa prežívali niektoré z týchto pozitívnych emócií, mali po vystavení stresovej situácii v krvi menej stresových hormónov ako tí, čo pozitívne emócie neprežívali.

Kto je viac na videá ako na čítanie, tak si môže pozrieť TED prednášku Jennifer Stellarovej o pozitívnych emóciách a ich dobrom vplyve na posilnenie imunity. (v angličtine s anglickými titulkami)

Lymfocyty a posilnenie imunity

V inej štúdii Masahiro Matsunagu a jeho tímu zaznamenávali prepojenie medzi mozgom, endokrinným systémom a imunitným systémom počas toho ako ľudia prežívali pozitívne emócie. Nechali ľudí pozorovať svoje obľúbené postavy vo filmoch. Počas toho, ako ľudia prežívali pozitívne emócie, im v krvi stúpli lymfocyty, ktoré útočia na víry v tele a stúplo im zároveň množstvo dopamínu, ktoré je signálom šťastia. Tieto dva procesy opäť ukazujú prepojenie pozitívnych emócií a imunitného systému.

Veľmi pravdepodobne, tieto pozitívne vplyvy kladných emócií na imunitu sa dejú preto, lebo počas ich prežívania nezažívame stres a dokonca ho vďaka kladným emóciám vieme rýchlejšie odstrániť. Stres prežívame v situácii ohrozenia, ale pozitívne emócie prežívame najmä počas situácií, kedy sme v bezpečí.

Pozitívne emócie sa v nás objavujú:

 • keď sa cítime v bezpečí,
 • keď sme zapojení v dobrých vzťahoch,
 • keď sme svedkami niečoho úžasného, čo posilňuje uvedomenie, že sme súčasťou väčšieho celku.

Pozitívne emócie v nás vyvolávajú:

 • chuť zapojiť sa do interakcie a činností s druhými ľuďmi,
 • máme chuť preskúmavať okolie,
 • aj byť k druhým súcitnejší a ochotnejší im pomôcť.

Pocit bezpečia posilňuje uvedomovanie si, že žijeme v zaujímavom svete spojení s podporujúcou sieťou ľudí.

Žasnite a bude vám lepšie

Úžas ako emócia sa vo výskume Jennifer Stellarovej ukázal ako jeden z najsilnejších ovplyvňovateľov zastavovania stresových hormónov v tele. Úžas prežívame, keď vidíme niečo ohromné, veľké. Keď stojíme na výhľade a pozeráme na široké obzory, keď vidíme robiť niekoho niečo nadľudské, keď stojíme v obrovskej budove, keď pozeráme na hviezdne nebo. Cítime sa vtedy malí, ale súčasťou niečoho oveľa väčšieho – prírody, vesmíru, či ľudského pokolenia.

Prežívanie obdivu, úžasu
a nadchýnanie sa krásou
majú spoločnú silnú emóciu
pôžitku na hranici s bázňou.

Takže, ak ste žasli nad týmto článkom, robíte niečo pre svoje zdravie. 🙂 A o to, ide.

posilnenie imunity

Posilnenie imunity – konkrétne postupy

Niekoľko odporúčaní aktívnych aj pasívnejších činností, ktoré vyvolávajú pozitívne emócie a podporujú posilňovanie imunity.

 • Prechádzky a turistika v prírode – pobyt vonku, pobyt v prírode, námaha spôsobená pohybom a prípadne spoločnosť ľudí, s ktorými putujete, spúšťa viacero procesov na posilnenie imunity.
 • Užívanie si dobrej hudby – pustite si hudbu, ktorú máte radi a ponorte sa do nej.
 • Tanec a spev – oboje sú komplexné činnosti – prepájajú telesnú koordináciu aj viaceré psychické procesy. Dohromady však prinášajú radosť a ponorenie sa do činnosti, čo býva spojené s pocitmi šťastia.
 • Obdivovanie výkonov druhých – zážitky úžasu, radosti, nadšenia, či obdivu zažívame, keď sledujeme neuveriteľné výkony druhých.
 • Nadchýnanie sa umením a krásou – ak ste obdivovateľmi umenia, dnes máme vďaka digitálnym technológiám prístup ku krásam z celého sveta – cestovať po galériách aj uliciach krásnych miest sa dá z pohodlia domova.
 • Tvorte a buďte aktívni – venujte sa svojmu hobby, či už umeleckému alebo remeselnému. Byť ponorení v aktivite, ktorá vás rozvíja a baví, prináša množstvo pozitívnych emócií.
 • Užívajte si spoločnosť rodiny, priateľov a blízkych – sme spoločenské tvory a najsilnejšie emócie ako láska, radosť, pobavenie a náklonnosť, sa zákonite objavujú, keď sme v spoločnosti ľudí, ktorých máme radi a oni majú radi nás.

Ak chcete vedieť, viac, ale oveľa viac o vplyve pozitívnych emócií, ako ich vyhľadávať, posilňovať a vytvárať, tak vám odporúčam moju knihu Sila pozitívnych emócií. Samostatný článok o knihe nájdete tu.

A ak chcete dávať najavo ostatným, že robíte niečo pre svoje šťastie, že ste Happytarián, tak si môžete spolu s knihou zakúpiť tričko s názorom :-).

Jedno z pozitívnych odporúčaní ku knihe.

Kniha sa dá kúpiť aj v Martinuse.

Na záver len pre istotu

S vplyvom psychického na to telesné je spojených množstvo bludov a nepodložených prehnaných tvrdení.

Aby nevzniklo nedorozumenie aj v súvislosti s pozitívnymi emóciami a ich vplyve na imunitu. Pozitívne emócie majú iba istý vplyv. Nezabezpečujú, aby imunitný systém bezchybne fungoval. Iba podporujú jeho lepšie fungovanie a znižujú mieru stresovej reakcie. Pozitívne emócie nie sú všeliek, je to jedna z ingrediencií dobrého života, zdravia aj odolnosti.

Pozitívne prežívanie a pozitívne myslenie nie sú to isté. Mnohí, keď čítajú alebo počujú o pozitívnych emóciách, tak okamžite prepínajú a počujú pozitívne myslenie. Pozitívne myslenie, ktoré v podobe ako ho hlása hnutie pozitívneho myslenia, šíri bludné presvedčenia, že technikami pozitívnych afirmácií a vizualizácie dokážete vyliečiť chrípku aj rakovinu. Sú to zdravotne nebezpečné a nepodložené tvrdenia. O tom píšem viac v tomto článku.

Ak ste chorí alebo zranení, treba sa liečiť a dať sa vyšetriť lekárom. Nestačí optimisticky dúfať a pozitívnym myslením zaháňať chorobu. Spontánne vyliečenia, čiže vyliečenia vďaka práci imunity, sa stávajú. Sú celkom bežné pri množstve ľahších ochorení ako je nádcha, ale oveľa-oveľa zriedkavejšie pri závažných ochoreniach alebo zraneniach.

Každá choroba je iná a mnohé vás potrápia aj keď ste úplne zdraví, dobre naladení a obklopení milujúcimi ľuďmi. A sami sa z mnohých chorôb nevyliečite aj keby ste boli jogíni, vegáni a roky meditovali a otužovali sa.

Využívať všetky, aj skôr uvedené, postupy naozaj odporúčam a to nielen preto, že posilnia vašu imunitu a zvýšia vašu psychickú a fyzickú odolnosť.

Keď ich máme ako bežnú súčasť každodenného fungovania, tak všetky prispievajú aj k pocitom šťastia, spokojnosti a zmysluplnosti života.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Scroll to Top