Tagged: dobré vzťahy

dobré vzťahy

Ktoré vzťahy nám pomáhajú?

Čo má vplyv na to, nakoľko sa cítime šťastní? Výskumy ukazujú, že najsilnejším  faktorom, ktorý predpovedá šťastie a dobrý život, sú dobré vzťahy s inými ľuďmi.